AutoTracPrecizna Ag tehnologija

  • Manji stres rukovaoca, smanjeno preklapanje i rupa
  • Do 8%* sniženi početni troškovi – u zavisnosti od primene
  • Povećanje produktivnosti do 14%**
  • Duži radni dani u uslovima loše vidljivosti
  • Smanjeno sabijanje tla
Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Povećajte produktivnost

AutoTrac sistem uvećava vašu produktivnost smanjivanjem početnih troškova i uvećavanjem efikasnosti pomoćnog upravljanja. Upravljajte lako na pravcu, u krivinama i kružno i radite udobno u uslovima niske vidljivosti. Kada jednom probate rad sa sistemom AutoTrac, nećete poželeti da radite bez njega.

AutoTrac sada povezan

AutoTrac sada povezan

Bezbedno sačuvajte, napravite rezervnu kopiju i održavajte podatke o podešenju funkcije AutoTrac poput pomaka mašine i priključka, granice i linije navođenja u John Deere operativnim centrom.

*Iz "Lohnunternehmen" 1/2010.
**Iz „Landtechnik“ 6/2006