RTKTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Savršena ponovljivost linija navođenja
  • Najviši nivo preciznosti
  • Brz prijem signala
ALT TEKST ČUVARA MESTA

RTK: Vrhunska preciznost i mogućnost ponavljanja

Za preciznu poljoprivredu RTK signal je najbolje rešenje u pogledu preciznosti, mogućnosti ponavljanja linija vođenja i vremena prijema signala. Eliminisane su greške usled odstupanja satelita sa putanje.

Dugoročno korišćenje linija za navođenje i vreme prijema signala manje od 1 minut 

Kada koristite RTK signal, potrebno je da samo jednom snimite granice polja. Ako treba da ponovo koristite linije navođenja za recimo kontrolu sekcija, ne treba da svake godine snimate granice parcela. Svakog dana štedite vreme - potpuna RTK preciznost je dostupna gotovo odmah, a potrebno je manje od 1 minute!

Mobilni RTK modem 4G LTE

Mobilni RTK modem 4G LTE

Mobilni RTK signal za korekciju se prenosi tehnologijom mobilne telefonije. To omogućava ponovljivu tačnost, čak i na raštrkanim poljima i na brdovitom terenu. Mobilni RTK modem 4G LTE se montira na StarFire prijemnik čime postaje u potpunosti integrisan sa njim. Sa dve antene visokih performansi i pozicijom na krovu kabine, imate zaista optimalni prijem i stabilnost signala. Podržava ne samo najnoviji standard za mobilnu komunikaciju 4G, već i 3G kao i 2G kao rezervno rešenje. Pored pijema RTK signala, modem se takođe može paralelno koristiti i kao VLAN hotspot za povezivanje sa vašim mobilnim uređajima.

RTK radio

RTK radio

Radio RTK funkcioniše sa jednom ili više lokalnih baznih stanica blizu vašeg polja. Raspored GPS i GLONASS satelita se stalno kontroliše i koriguje, da bi se postigla visoka preciznost između prolaza od +/- 2,5 cm. Ovo je odlično rešenje za ravne terene, sa dobrom vidljivošću bazne stanice.

* Mobilni RTK je dodatna RTK tehnologija dostupna u odabranim državama