Pravne napomene

Dalja upotreba veb-lokacije kompanije John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales,

John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, registrovane pri privrednom registru okružnog suda u Manhajmu HRA 704371 (u daljem tekstu „John Deere“) pod sledećim uslovima.

1. Autorska prava

Ovaj proizvod, uključujući sve njegove delove, to jest, između ostalog, računarski program, slike, bazu podataka i sve informacije, zaštićeni su autorskim pravima. Zabranjena je svaka upotreba van autorskih prava bez saglasnosti kompanije John Deere i povlači mogućnost sudskog gonjenja. To se posebno odnosi na reprodukcije, prevode, mikrofilmovanje i obradu u elektronskim sistemima.

Korišćenje slika je dozvoljeno samo za ličnu upotrebu.


2. Brendovi i povezana prava

John Deere je nezavisna nemačka državna kompanija, vlasnik velikog broja registrovanih robnih marki i projekata u Nemačkoj i drugim zemljama. Korisnik ne dobija nijednu licencu niti druga prava korišćenja. Zabranjena je bilo kakva upotreba robnih marki kompanije Deere & Company bez saglasnosti.


3. Boje i logotip i naziv kompanije

Šema boja John Deere zelena i John Deere žuta, logotip jelena u skoku i naziv John Deere su registrovane robne marke kompanije Deere & Company.


4. Odgovornosti

Sve slike, tekstovi, cene i druge reprezentacije prikazani u ovom proizvodu su neobavezujuće informacije. Podležni su promenama. Kompanija John Deere ne preuzima nikakvu odgovornost za greške.

Kompanija John Deere isključuje svu odgovornost za štetu koja može da nastane usled korišćenja ove veb-lokacije. Odgovornost zbog namernog i grubog nemara važi.

Ova veb-lokacija sadrži hiper ili duboke veze ili druge veze do veb-lokacija trećih strana. Ove veze vam omogućavaju da napustite veb-lokaciju kompanije John Deere. Kompanija John Deere nema nikakvu kontrolu nad sadržajem tih trećih strana i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji se tamo nalazi.

Možemo da integrišemo i treće strane, koje će sa vama komunicirati shodno njihovim uslovima korišćenja usluge. Jedna od takvih trećih strana je i YouTube,  te kada koristite Lokacije ili Usluge, slažete se sa Uslovima korišćenja usluge YouTube, koji su navedeni odavde.

Last Updated: August 9, 2017