Digitalni alati

operation-center

John Deere Operations Center™

Upravljajte farmom ili lokacijom posla, uključujući opremu, performanse i još mnogo toga

Ikona displeja i CommandArm simulatora

Simulator monitora i ručice Command Arm

Prijavite se

Ikona kupovine sa preklopljenim simbolom snage

Aktivacija opreme i upravljanje (StellarSupport™)

Prijavite se

Dva čoveka gledaju ekran računara.

Alati za prodavca

John Deere nudi paket digitalnih alata za prodavce kako bi obezbedili izvanredan korisnički servis.