John Deere Enterprise izjava o zaštiti podataka

Ova Izjava o privatnosti opisuje način na koji kompanija John Deere i podružnice kojima upravlja obrađuju lične podatke. Ova Izjava takođe odgovara na specifična pitanja koja možda imate u vezi sa privatnošću i bezbednošću prikupljenih podataka. Ova Izjava je namenjena fizičkim licima sa kojima ostvarujemo interakciju, uključujući posetioce ili korisnike naših veb-sajtova, aplikacija (veb ili mobilnih) ili onlajn proizvoda i usluga; trenutnim i potencijalnim klijentima; rukovodstvu i osoblju korporativnih klijenata i dobavljača; rukovodstvu i osoblju ovlašćenih dilera i dobavljača; posetiocima naših ustanova, muzeja i atrakcija; kao i drugim primaocima naših proizvoda i usluga. U ovoj Izjavi, „vi“ se odnosi na fizička lica čije lične podatke obrađujemo.

Lični podaci se dele sa članovima John Deere grupacije. Lista članova koji pripadaju John Deere grupaciji je dostupna ovde i u okviru Obavezujućih korporativnih pravila. Članovi koji pripadaju John Deere grupaciji mogu zajedno da obrađuju lične podatke u određenim okolnostima.

Dodaci za privatnost specifični za određenu zemlju ili proizvod mogu da se primenjuju na Obradu ličnih podataka u odnosu na određene proizvode ili usluge koje nudi John Deere koji mogu uopšteno da zahtevaju obradu dodatnih kategorija ličnih podataka ili obradu za različite svrhe.

Proizvodi i usluge kompanije John Deere se distribuiraju preko mreže ovlašćenih prodavaca i distributera. Većina ovlašćenih prodavaca i distributera su preduzeća čije su vlasništvo i poslovanje nezavisni i koja mogu da imaju sopstvene izjave o privatnosti.

1. Tipovi ličnih podataka koje prikupljamo

Obrađujemo lične podatke o vama. Ovaj odeljak sadrži neke uobičajene primere. U zavisnosti od vaše zemlje/regiona i važećeg zakona, primeri u nastavku mogu da se smatraju ličnim podacima i/ili mogu da se prikupe od vas.

Lični detalji i kontakt informacije

 • Ime, datum rođenja, državni identifikatori, potpis, slika
 • Adresa, broj telefona, adresa e-pošte
 • Demografske informacije (kao što su pol, bračni status, domaćinstvo, opšta lokacija)
 • Korisničko ime, lozinka, profil na društvenim mrežama
 • GPS lokacija

2. Kako prikupljamo lične podatke

Lične podatke prikupljamo iz različitih izvora, uključujući: 

Informacije koje prikupljamo direktno od vas:

Lične podatke prikupljamo kada ostvarujete interakciju sa nama. Možete da nam pružite lične podatke elektronski, pismenim ili usmenim putem. Uobičajene interakcije u kojima nam pružate lične podatke uključuju sledeće situacije:

 • Kada se registrujete za usluge ili ih kupujete ili kada kupujete proizvode i opremu
 • Kada se registrujete za nalog
 • Kada koristite naše onlajn usluge, uključujući veb-sajt
 • Kada se registrujete za prijem biltena
 • Kada nas kontaktirate u okviru korisničke službe ili kada registrujete garanciju
 • Kada aplicirate za finansiranje
 • Kada odgovarate na ankete

3. Način na koji koristimo lične podatke (u daljem tekstu „Namene“)

Lične podatke ćemo obraditi tamo gde se uverimo da imamo odgovarajuće zakonske osnove za to. Uobičajene zakonske osnove i namene za obradu ličnih podataka obuhvataju sledeće, osim u slučaju kada se druga zakonska osnova primenjuje usled odredbi koje važe u zemlji ili zakona koji se odnose na određene proizvode:

Obrada u cilju ispunjavanja ugovornih obaveza: Lične podatke obrađujemo da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema vama. Ova obrada obuhvata:

 • Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka za pružanje zahtevanih proizvoda i usluga
 • Isporučivanje robe i usluga koje zahtevate
 • Za povezane usluge kao što su isporuka proizvoda, održavanje, podrška i usluge za klijente i proizvode (uključujući servisiranje u okviru garancije), finansiranje, lizing i kreditne usluge, kao i rad onlajn usluga
 • Procenu vaše kreditne sposobnosti, u nekim zemljama/regionima to se izvršava upotrebom automatskog donošenja odluka
 • Pružanje usluga i naplaćivanje vašem nalogu, odgovaranje na povezane upite, obradu povratnih informacija i pružanje podrške
 • Pružanje opštih usluga za klijente i odgovaranje na upite i žalbe u vezi sa našim uslugama
 • Održavanje pristupa povezanim uslugama i aplikacijama
 • Slanje servisnih obaveštenja u vezi sa održavanjem, dostupnošću, radom ili drugim važnim stavkama

4. Zašto John Deere otkriva lične podatke

Lične podatke delimo na način i u svrhe opisane u nastavku i u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti i svim dokumentima o transakcijama koje su specifične, osim ako vas nismo informisali drugačije ili ako obrada nije u skladu sa važećim zakonom:

 • sa delom grupe John Deere gde takvo deljenje pomaže da vam pružimo naše usluge ili proizvode ili da upravljamo našim poslovanjem;
 • sa drugim kompanijama kako bi obavile za nas specijalizovane ili profesionalne funkcije;
 • sa pružaocima usluga trećih strana (koji će raditi prema našim uputstvima navedenim u pisanom ugovoru sa nama) koji će nam pomoći da vam pružimo informacije, proizvode ili usluge, kod poslovanja i upravljanja naših preduzećem ili za upravljanje i poboljšanje naših proizvoda ili usluga. Vaše Lične podatke delimo sa ovim trećim stranama kako bi pružali usluge, u skladu sa odgovarajućim ugovornim ograničenjima i merama bezbednosti. U njih spadaju IT dobavljači usluga koji pomažu u upravljanju našim IT i sistemima za upravljanje sistemima i mašinskim uslugama, uključujući internet i softverske usluge: hosting podataka, konverziju podataka i mogućnosti za računarstvo u oblaku, upravljanje nalogom i njegova bezbednost, testiranje, otklanjanje grešaka, izveštavanje o greškama i analitika korišćenja, kao i dobavljači mobilnih telekomunikacija.
 • sa regulatornim telima i sudovima, radi usklađivanja sa svim primenljivim zakonima, propisima i pravilnicima, kao i zahtevima organa za sprovođenje zakonskog postupka, regulatornim i drugim državnim agencijama;

5. Kolačići i slične tehnologije za prikupljanje

Tehničke informacije koje takođe mogu da čine Lične podatke (vaš tip pregledača, operativni sistem, IP adresa, ime domena) mogu se prikupljati preko kolačića i drugih tehnologija za praćenje (kao što su transparentne GIF datoteke). Pogledajte našu Izjavu o kolačićima u dnu naše početne stranice za dodatne informacije.

6. Kako možete da pristupite svojim Ličnim podacima i kontrolišete ih

Imate određena prava u odnosu na Lične podatke, koja podležu određenim izuzecima i u zavisnosti od vaše zemlje/regiona, i u nekim slučajevima u zavisnosti od aktivnosti obrade koje preduzimamo. Ako u svojoj zemlji/regionu imate ova prava, kao što je EU/UK, i ako želite da pristupite, ispravite, ažurirate, zahtevate brisanje, zahtevate informacije, stavite primedbu, zahtevate ograničenje obrade, zahtevate prenos podataka, da ne podležete donošenju odluka samo na osnovu automatske obrade, ili na drugi način možete da preduzmete mere u vezi sa Ličnim podacima, to možete da uradite u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke navedene u poglavlju 12 ("Kako da nas kontaktirate") u nastavku.

Ako smo uz vašu saglasnost obradili Lične podatke, možete da povučete saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koju smo sproveli pre tog povlačenja, niti će uticati na obradu Ličnih podataka sprovedenih u skladu sa zakonskom osnovom za obradu osim na saglasnost.

7. Informacije i bezbednost podataka

Primenili smo i održavali odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere, smernice i procedure dizajnirane da smanje rizik od slučajnog gubitka ili neovlašćenog otkrivanja ili pristupa Ličnim podacima. Za dodatne informacije o našem programu sajber bezbednosti, pogledajte najnoviji izveštaj o održivosti naše kompanije ili nam se obratite kao što je navedeno u poglavlju 12 u nastavku.

8. Zadržavanje podataka

Lične podatke čuvamo sve dok je to neophodno za svrhe za koje su prikupljeni, kao što je objašnjeno u ovoj Izjavi o privatnosti ili u bilo kom dokumentu o transakcijama koje su specifične. U nekim okolnostima možemo da čuvamo Lične podatke duži vremenski period, na primer, kada se to od nas zahteva u skladu sa zakonskim, regulatornim, poreskim ili računovodstvenim zahtevima. U određenim uslovima, Lične podatke možemo da čuvamo duži vremenski period tako da imamo tačnu evidenciju o vašem poslovanju sa nama u slučaju bilo kakvih žalbi ili prigovora, ili ako razumno smatramo da postoji mogućnost parnice u vezi sa Ličnim podacima ili vašim poslovanjem. Lični podaci se zadržavaju u skladu sa našim planom za zadržavanje evidencije i sa važećim zakonskim odredbama. U skladu sa našim planom za zadržavanje evidencije i sa važećim zakonskim zahtevima, obrisaćemo i/ili anonimizovati Lične podatke koji više nisu potrebni.

9. Prenos ličnih podataka na globalnom nivou

John Deere radi na globalnoj nivou. U skladu sa tim, Lični podaci se mogu prenositi i čuvati u zemljama širom sveta, uključujući Evropsku uniju ("EU"), Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indiju i druge zemlje u kojima John Deere ima kancelarije, ovlašćene prodavce i distributere ili dobavljače usluga. Ove lokacije često imaju različite standarde zaštite podataka. Uz razumevanje ovih razlika, kada prenosimo Lične podatke u druge zemlje, zaštitićemo te informacije kao što je opisano u nastavku ove Izjave o privatnosti ili na način naveden u trenutku prikupljanja podataka.

John Deere će preduzeti odgovarajuće korake da bi se osiguralo da je prenos Ličnih podataka u skladu sa primenljivim zakonom i da se njima pažljivo upravlja u cilju zaštite vaših prava i interesa privatnosti. Uspostavili smo i primenili komplet obavezujućih korporativnih pravila ('BCRs') za EU, između članova John Deere grupacije koja je prepoznata od strane EU organa za zaštitu podataka kao obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite za Lične podatke koje globalno obrađujemo. Kopija naših BCR pravila je dostupna ovde.

10. Privatnost dece

John Deere veb-lokacija i aplikacije nisu usmerene na decu ili adolescente i mi ne prikupljamo nikakve Lične podatke direktno od dece mlađe od 18 godina. Ako smatrate da obrađujemo informacije koje su povezane sa detetom, obratite nam se koristeći informacije navedene u odeljku "Kako da nas kontaktirate" u nastavku tako da možemo da istražimo i ograničimo podatke.

11. Promene ove Izjave o privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo ovu Izjavu da bi ona odrazila nove ili drugačije prakse za privatnost. Ako pravimo promene, promenićemo datum "Poslednje ažuriranje" u dnu ove Izjave.

12. Kako da stupite u kontakt sa nama/zajedničkim kontrolorima

Obratite nam se ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o našim praksama za privatnost ili o ovoj Izjavi o privatnosti. Ovde su takođe navedeni naši imenovani službenici za zaštitu privatnosti podataka (ili slično).

Definicije

Lični podaci su definisani prema važećem zakonu. To često znači bilo koje informacije u vezi sa fizičkim licem koje je identifikovano ili se može identifikovati ('Subjekat podataka'). Fizičko lice koje se može identifikovati, često označava lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji itd.

U Južnoj Africi i Argentini, Lični podaci pravnih lica takođe su zaštićeni važećim zakonima o privatnosti podataka. Obrada takvih ličnih podataka u Južnoj Africi i Argentini će biti obavljena u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

Obrada je definisana prema važećem zakonu, uključujući ali ne ograničavajući se na radnje kao što su prikupljanje, skladištenje, korišćenje, pristup menjanje, brisanje, uništavanje ili deljenje podataka.

Podaci o mašini su podaci koji se generišu, prikupljaju ili čuvaju u vašoj opremi ili bilo kom hardveru ili uređaju koji ostvaruje interakciju sa vašom opremom.

Važeći zakon podrazumeva sve relevantne i primenjive zakone, pravila, propise, odredbe, statute, akte, naredbe, naloge i rezolucije koji se odnose na bezbednost podataka, zaštitu podataka, privatnost i/ili obradu ličnih podataka, a koji se odnose na John Deere grupaciju.

Kontrolor označava fizičko ili pravno lice, javno telo, agenciju ili drugo telo koje, samo ili zajedno sa drugima, određuje namene i sredstva za obradu ličnih podataka.

Deere pravno lice sa kojim imate primarni odnos je kontrolor ličnih podataka prikupljenih od fizičkih lica u okviru ove Izjave. Ovo pravno lice može da se razlikuje u zavisnosti od situacije. To je pravno lice koje je zaključilo ugovor o uslugama/snabdevanju sa vama ili sa vašim poslodavcem, koje vam je obezbedilo marketinške i promotivne materijale i komunikaciju; primarno pravno lice u zemlji koje upravlja John Deere veb-lokacijom koju ste posetili; pravno lice koje upravlja lokalnim objektima koje ste posetili, pravno lice koje je (su)organizator događaja; Itd.

Kada je više pravnih lica odgovorno za obradu, na primer: kada dva Deere pravna lica zajedno potpišu poslovni ugovor sa vašom kompanijom, takva pravna lica su zajedno odgovorna za zakonitost specifične aktivnosti obrade ("Zajednički kontrolori").

U nekim prilikama, više Deere pravnih lica može da obradi vaše lične podatke kao nezavisni kontrolori. Ako imate bilo kakvih pitanja o kontroloru, ne ustručavajte se da nam se obratite (pogledajte poglavlje 12 za kontakt podatke).

Last Updated: June 30, 2023