Izjava o privatnosti kompanije John Deere

Izjava o privatnosti kompanije John Deere („Izjava“) izdaje u ime pravnih lica navedenih u nastavku kao „Kontrolori podataka“ u tabeli na kraju ove Izjave (svaki pojedinačno kao „John Deere“, „mi“ ili „naš“). Ova Izjava je namenjena fizičkim licima sa kojima smo stupali u interakciju, uključujući posetioce ili korisnike naših veb sajtova, aplikacija (veb ili mobilnih) ili onlajn usluga („Onlajn usluge“); aktuelne i potencijalne kupce; rukovodstvo i osoblje korporativnih kupaca i dobavljača; rukovodstvo i osoblje odobrenih John Deere prodavaca; posetioce u našim objektima, muzejima i atrakcijama; kao i druge korisnike naših usluga. U ovoj Izjavi za fizička lica čiji lični podaci se obrađuju koristimo „vi“.

John Deere u svojoj ulozi kao kontrolor podataka obrađuje informacije o vama u papirnom i elektronskom formatu, a one se nazivaju „lični podaci“. Lični podaci se prikupljaju direktno od vas, takve podatke prikupljamo interno i u nekim slučajevima ih prikupljamo od relevantnih trećih lica.

Lični podaci se dele sa članovima John Deere grupe (pogledajte takođe odeljak 4 u nastavku). Lista kompanija koje pripadaju John Deere grupi je dostupna na adresi https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/ . Kompanije koje pripadaju John Deere grupi mogu zajednički da obrađuju lične podatke pod određenim okolnostima (pogledajte takođe odeljak 3 u nastavku).

Izjave o privatnosti vezane za konkretnu zemlju ili proizvod mogu da se primenjuju na konkretne proizvode i usluge koje nudi kompanija John Deere i njima se može pristupiti u meniju „Informacije vezane za konkretnu zemlju ili proizvod“. Na primer, finansijske proizvode i usluge obezbeđuje – između ostalih – John Deere Bank S.A. i to obično zahteva prikupljanje dodatnih ili drugačijih kategorija informacija i podataka. John Deere GmbH & CO KG takođe nudi mnoštvo usluga za podatke i pretplata.

Na kraju, proizvodi kompanije John Deere se distribuiraju preko mreže ovlašćenih prodavaca i distributera. Većina ovih prodavaca i distributera su preduzeća čije su vlasništvo i poslovanje nezavisni i koja mogu da imaju sopstvene izjave o privatnosti.

Izjava o privatnosti

1. Vrste ličnih podataka koje se obrađuju

Kategorije vaših ličnih podataka koje obrađujemo obuhvataju sledeće:

Lične pojedinosti, kao što su ime, željeno ime, prezime, nadimak, datum rođenja, korisničko ime, lozinka i druga sredstva za proveru identiteta, vladini identifikatori, potpisi i slike.

Kontakt informacije, kao što su adresa, adresa za slanje pošte i paketa, broj telefona, informacije o profilima u društvenim medijima i e-adresa.

Informacije koje se odnose na posao, kao što su delatnost, uloga, poslovne aktivnosti, aktuelni i bivši poslodavci, odnos sa kupcem ili trećim licem (npr. prodavcem, dobavljačem), poslovna adresa, poslovni broj telefona, društvenih mediji vezani za posao i poslovna e-adresa.

Informacije o transakcijama ili računu za finansije, kao što su adresa za naplatu, bankovni račun, brojevi bankovnog računa i brojevi za usmeravanje; informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, njihov bezbednosni kôd i datum isteka važenja; ime i detalji vlasnika kartice ili računa; evidencija uputstava; informacije o drugoj strani; i informacije o aktivnostima za finansiranje i izdavanje opreme. Gde je to dozvoljeno ili propisano zakonom, možemo da tražimo identifikacioni dokument koji izdaje vlada.

Informacije koje ste možda objavili na tablama za poruke, korisničkim obrascima (uključujući društvene medije) ili dali kao odgovor na ankete, kao što su korisnička imena, detalji o profilu za društvene medije, komentari (uključujući stavove i mišljenja), slike i druge informacije.

Informacije o željenim opcijama i odnosu koje nam pomažu da shvatimo ko ste i šta želite da bismo vam ponudili proizvode i usluge koji vas možda zanimaju, kao što su informacije o imovini, farmi ili preduzeću, vaša opšta lokacija, željene opcije i izabrani jezik. To obuhvata i informacije o načinu interakcije sa nama, našim prodavcima i poslovnim partnerima, kao i detalje o nalozima kod nas, uključujući kupovine, upite, naloge kupaca, istoriju potraživanja garancija i istoriju plaćanja.

Informacije o korišćenju, kao što su detalji o proizvodima i uslugama, specifikacije hardvera i operativnog sistema, verzija softvera, podaci i statistika o performansama, informacije iz evidencije, korišćenje uređaja i aplikacija (i proizvoda i usluga), kao i dijagnostički podaci.

Automatski prikupljene informacije, kao što su informacije o posećenim stranicama ili sadržaju u Onlajn uslugama; da li ste otvorili ili pročitali naša saopštenja; postojanje kolačića i drugih tehnologija; vreme i trajanje korišćenja Onlajn usluga; kao i izveštaji o greškama i podaci o performansama. Prikupljeni podaci i informacije obuhvataju vašu IP adresu (adresu internet protokola) (i informacije u vezi sa tom IP adresom); tip i verziju operativnog sistema vašeg uređaja ili veb pregledača; model hardvera, ID uređaja ili identifikator za bilo koji uređaj koji koristite za pristup Onlajn uslugama, kao i druge jedinstvene identifikatore uređaja; i, u nekim slučajevima, lokaciju vašeg uređaja. Ove informacije mogu da se evidentiraju kada koristite Onlajn usluge.

Osetljivi lični podaci: neki od ličnih podataka koje možemo da obrađujemo u vezi sa ciljevima u poglavlju 2 mogu se smatrati osetljivim ličnim podacima u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka, koji (kao što je definisano u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka) obuhvataju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatima, kao i obradu genetskih podataka, biometričkih podataka, podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem i podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca. Pored toga, neki lični podaci mogu da obuhvataju informacije u vezi sa krivičnim osudama i prekršajima.

2. Izvori ličnih podataka koji se obrađuju

Prikupljamo lične podatke o vama iz različitih izvora, uključujući sledeće:

Informacije koje prikupljamo direktno od vas: Lični podaci se generalno prikupljaju kada nam ih pružite (elektronskim, pismenim ili verbalnim putem). Zamolićemo vas za podatke i informacije (npr. Lične pojedinosti; Kontakt informacije; Informacije o transakciji) kada stupite u interakciju sa nama, na primer, kada se registrujete za usluge ili ih kupujete, odnosno kada kupujete proizvode, kada unesete informacije u našim Onlajn uslugama, registrujete se za nalog u našim onlajn uslugama, posetite naše objekte, prijavite se za dobijanje biltena, kontaktirate nas radi korisničke službe, obavite kupovinu, registrujete se za nastavu obuke, prijavite se za finansiranje, odgovarate na ankete, registrujete garanciju ili na neki drugi način imate interakciju sa nama.

Informacije koje prikupljamo interno: prikupljamo, posmatramo ili dobijamo informacije o vama, na primer, putem interakcije sa nama (npr. Informacije o željenim opcijama i odnosu), putem uobičajenog toka našeg odnosa sa vama ili kada koristite naše proizvode ili usluge (npr. Informacije dobijene na osnovu korišćenja proizvoda i usluga, Automatski prikupljene informacije). Prikupljamo ili dobijamo Lične podatke kada posećujete ili koristite bilo koju od naših onlajn usluga. Mi (ili treća lica) koristimo kolačiće i druge tehnološke alatke za prikupljanje informacija o vašem računaru ili uređaju i o vašem korišćenju onlajn usluga (npr. Automatski prikupljene informacije). Da biste dobili više informacija o kolačićima i drugim tehnologijama, pogledajte poglavlje 5, „Kolačići i slične tehnologije za prikupljanje“.

Informacije prikupljene od trećih lica: Lične podatke o vama dobijamo od trećih lica koja nam ih pružaju, kao što su članovi John Deere grupe, naši kupci, ovlašćeni John Deere prodavci, vaš poslodavac, agencije za kreditne preporuke ili policijski ili vladini organi (npr. Lične pojedinosti, Kontakt informacije; Informacije koje se odnose na posao; Informacije o transakcijama ili računu za finansije). Takođe dobijamo Lične podatke o vama od trećih lica kod kojih kupite bilo koji od naših proizvoda ili usluga putem tih trećih lica (npr. ovlašćeni John Deere prodavci).

Javno dostupne informacije: prikupljamo Lične podatke o vama (npr. Informacije o željenim opcijama i odnosu) koji su javno dostupni (npr., informacije o nosiocu prava za kupca, pojedinosti o kompaniji i poslovanju, finansijske informacije) ili informacije koje ste stavili na raspolaganje javnosti; od nezavisnih dobavljača podataka, koji poboljšavaju naše datoteke i pomažu nam da bolje shvatimo naše kupce; ili sa sajtova društvenih medija, kao što je Facebook, ako stupite u interakciju sa funkcijom društvenih medija u onlajn uslugama, kao što je dodatna komponenta za društvene medije (dugme „sviđa mi se“ za Facebook), ako označite da vam se sviđaju naše stranice na društvenim medijima ili ako se pridružite našim zajednicama. Ako komunicirate sa nama preko društvenih medija, možete da nam dozvolite da imamo pristup informacijama iz vašeg profila u društvenim medijima.

3. Namene za obradu ličnih podataka („Namene“)

Lični podaci se obrađuju u skladu sa sledećim ciljevima i pravnim osnovama (pravne osnove za obradu). Kada je to primenjivo, u trenutku prikupljanja podataka ćemo naznačiti da li je pružanje Ličnih podataka propisan zakonski ili ugovorni zahtev i da li ste obavezni da navedete Lične podatke, kao i potencijalne posledice ako ne obezbedite te podatke:

a) Korisnička služba: za obezbeđivanje traženih proizvoda i usluge; za povezane usluge kao što su isporuka proizvoda, održavanje, pomoć i usluge za kupce i proizvode (uključujući servisiranje u okviru garancije), finansiranje, iznajmljivanje i kreditne usluge, kao i rad Onlajn usluga.

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: obavljanja zadataka neophodnih za obradu i ispunjavanje zahteva ili porudžbina, kao što je odgovaranje na zahteve za dodatne informacije ili odgovaranje na zahteve za ponude (bilo direktno ili preko ovlašćenog John Deere prodavca); da bi se potvrdio identitet neke osobe (ili identitet predstavnika), kako bi se omogućio pristup nalogu poslovnog kupca, verifikovala podobnost za programe podsticaja, obradile registracije proizvoda i pružili zahtevana roba i usluge (uključujući olakšavanje postupka naručivanja i isporučivanja između vas i ovlašćenog John Deere prodavca); za aktiviranje softvera i uređaja koji zahtevaju aktiviranje; upravljanje nalozima i procesima plaćanja za robu i usluge; uspostavljanje i obavljanje ugovora; obrađivanje potraživanja povodom garancije i pružanje servisiranja u okviru garancije; obezbeđivanje i servisiranje u okviru programa produženih garancija, uključujući upravljanje ugovorima o servisiranju i naplatu/fakturisanje; registrovanje i uspostavljanje naloga u Onlajn uslugama, uključujući konfiguraciju i administraciju za korisnički nalog; kao i obezbeđivanje Onlajn usluga i njihovih funkcija, uključujući rad Onlajn usluga i upravljanje njima, pružanje sadržaja vama, kao i komunikaciju i interakciju sa vama u okviru Onlajn usluga.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna u vezi sa eventualnim ugovorom u koji ste stupili sa nama (uključujući Uslove korišćenja u vezi sa Onlajn uslugama) ili za preduzimanje koraka pre stupanja u ugovor sa nama; (2) da je obrada neophodna kako bismo se usaglasili sa pravnom ili ustavnom obavezom propisanom za nas; (3) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere, člana John Deere grupe ili trećeg lica (npr. prodavca ili poslovnog kupca) u cilju pružanja usluga korisničke službe, proizvoda i podrške kupcu, obuke i drugih edukativnih događaja i prenošenja relevantnih informacija o ažuriranju i poboljšanjima proizvoda, kao i samih poboljšanja proizvoda (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode); ili (4) da se obrada obavlja uz vaš pristanak.

b) Podrška za proizvode i klijente: da bismo obezbedili podršku za proizvode i usluge; upravljali odnosima sa kupcima, prodavcima i dobavljačima; za dijagnostiku i popravke; saopštenja; kao i za svrhe bezbednosti proizvoda i upravljanje opozivima.

U okviru pružanja usluga i podrške koristimo sistem za upravljanje odnosima sa klijentima (Lične pojedinosti, Kontakt informacije, Informacije o željenim opcijama i odnosu, Javno dostupne informacije) da bismo pratili angažovanje, uverili se da su kontakt informacije ažurne, dobili sveobuhvatni pregled poslovanja sa vama (i vašim preduzećem), izbegli dupliranje saopštenja o sličnim temama, obezbedili prodaju i podršku i odgovorili na svu komunikaciju ili zahteve koji potiču od vas.

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: obezbeđivanja obuke i drugih edukativnih događaja za kupce i osoblje kupca, prodavce i osoblje prodavaca, kao i za dobavljače i osoblje dobavljača; obezbeđivanje periodičnog održavanja i podrške za proizvode i usluge (uključujući ažuriranja softvera); odgovaranje na zahteve prodavaca za tehničku pomoć u vezi sa identifikovanjem problema sa proizvodima ili uslugama i drugom dijagnostikom; obezbeđivanje saopštenja u vezi sa vašim proizvodima ili uslugama, uključujući servisne informacije, potvrde, obaveštenja, ažuriranja, podršku i administrativne poruke, kao i da bismo vam obezbedili informacije iz bezbednosnih ili pravnih razloga, kao što su opozivi i saopštenja vezana za bezbednost.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna u vezi sa eventualnim ugovorom u koji ste stupili sa nama (uključujući Uslove korišćenja u vezi sa Onlajn uslugama) ili za preduzimanje koraka pre stupanja u ugovor sa nama; (2) da je obrada neophodna kako bismo se usaglasili sa pravnom ili ustavnom obavezom propisanom za nas (npr. obaveštavanje o opozivima i upravljanje njima); (3) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere, člana John Deere grupe ili trećeg lica (npr. prodavca ili poslovnog kupca) u cilju pružanja podrške za proizvode i kupce, obuke i drugih edukativnih događaja i prenošenja relevantnih informacija o ažuriranju i poboljšanjima proizvoda, kao i samih poboljšanja proizvoda (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode) ili (4) da se obrada obavlja uz vaš pristanak.

c) Oglašavanje: da bismo vam pružili saopštenja i ponude za proizvode i usluge kompanije John Deere, članova John Deere grupe ili naših prodavaca, dobavljača i partnera, uključujući ponude zasnovane na vašim interesovanjima, ličnim i poslovnim karakteristikama i lokaciji.

Mi (ili treća lica, kao što je ovlašćeni John Deere prodavac) možemo se da pružimo ova saopštenja putem e-pošte, obične pošte, interneta (uključujući obezbeđivanje oglasa i sadržaja koji su personalizovani za vas u Onlajn uslugama), platformi društvenih medija, tekstualnih poruka, prosleđenih obaveštenja i drugih sredstava. U vezi sa marketingom na platformama društvenih medija, da bismo omogućili uparivanje sa vašim nalogom na društvenim medijima i kako bismo mogli da vam se oglašavamo na toj platformi, možemo da pružimo informacije pod pseudonimom (kriptografski heš Ličnih pojedinosti ili Kontakt informacija) platformama društvenih medija. Kao što je detaljno razmotreno u poglavlju 5, mi (ili treća lica) koristimo kolačiće i druge slične tehnologije da bismo mogli da personalizujemo Onlajn usluge ili postavimo oglase koji su relevantni za vaša interesovanja na veb sajtove trećih lica.

To obuhvata obradu Ličnih podataka za kreiranje programa za oglašavanje i marketinških programa pomoću informacija (Lične pojedinosti, Kontakt informacije, Informacije o željenim opcijama i odnosu, Informacije o korišćenju, Automatski prikupljene informacije) kako bismo vam predložili proizvode i usluge koji mogu da vas zanimaju i na mreži i van nje, kao i za korišćenje informacija (Lične pojedinosti, Informacije o korišćenju, Automatski prikupljene informacije) za personalizaciju Onlajn usluga i prilagođavanje Onlajn usluga tako da budu relevantnije za vaša interesovanja.

Ova obrada je opravdana na osnovu zakonskih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere, člana John Deere grupe ili trećeg lica (npr. prodavca) za potrebe obavljanja marketinga, traženja i osvajanja novih kupaca, upoznavanja sa željenim opcijama u cilju bolje personalizacije ponuda i pružanja proizvoda i usluga koji zadovoljavaju potrebe (potencijalnog) kupca (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode) ili (2) da se obrada obavlja uz vaš pristanak.

d) Ankete i promotivni događaji: za upravljanje lutrijama, takmičenjima, programima lojalnosti i drugim promotivnim događajima za koje se registrujete ili u kojima učestvujete, kao što su planiranje i organizovanje obilazaka objekta člana John Deere grupe ili naših atrakcija, odnosno učešće u predstavljanju proizvoda i drugim sajamskim događajima.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna u vezi sa eventualnim ugovorom u koji ste stupili sa nama (uključujući Uslove korišćenja u vezi sa Promotivnim događajem) ili za preduzimanje koraka pre stupanja u ugovor sa nama; (2) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe u cilju obavljanja marketinga, traženja, usluživanja i osvajanja (potencijalnih) kupaca (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode); ili (3) da se obrada obavlja uz vaš pristanak.

e) Druga komunikacija: da bismo obezbedili druge informacije koje mogu da budu od interesa, kao što su objave, podsetnici, prekidi usluga, programi za poboljšanje proizvoda i bilteni tehničkog servisa; vesti o kompaniji John Deere ili članovima John Deere grupe, časopisi kompanije (kao što su The Furrow i Homestead) i katalozi; kao i pozivnice za sajmove, predstavljanja proizvoda i druge događaje.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna u vezi sa eventualnim ugovorom u koji ste stupili sa nama (uključujući Uslove korišćenja u vezi sa pretplatom na naše publikacije) ili za preduzimanje koraka pre stupanja u ugovor sa nama; (2) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere, člana John Deere grupe ili trećeg lica (npr. prodavca) za potrebe obavljanja marketinga, traženja i osvajanja novih kupaca, kao i pružanja usluga i saopštavanja vesti (potencijalnim) kupcima, kao štosu ažuriranja i poboljšanja proizvoda i druge informacije o proizvodima i uslugama (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode); ili (4) da se obrada obavlja uz vaš pristanak.

f) Istraživanje; poboljšavanje proizvoda i usluga: da bismo identifikovali i otkrivali probleme sa postojećim proizvodima i uslugama, razumeli kako se koriste naši proizvodi i usluge, analizirali efikasnost oglašavanja, sprovodili istraživanja, poboljšavali proizvode i usluge i razvijali nove proizvode i usluge (uključujući i korišćenje pseudonimizovanih i anonimizovanih informacija).

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: merenja veličine publike i angažovanja kupaca; slanja anketa o doživljaju, omogućavanja učešća na onlajn i oflajn istraživačkim panelima i analiziranja reakcija; procene performansi i rada, kako proizvode, tako i probnih proizvoda i usluga (uključujući Informacije o korišćenju); pregleda šifri grešaka i drugih radnih podataka sa mašina, potraživanja povodom garancije i tehničkih zahteva za pomoć od prodavaca da bi se otkrili problemi sa proizvodima ili uslugama (uključujući bezbednosne probleme), unapredili proizvodi i usluge i razvili novi proizvodi i usluge; kao i radi poboljšavanja performansi, rešavanja problema i poboljšavanja Onlajn usluga (npr. korišćenje informacija o pregledanju pri posećivanju Onlajn usluga i o tome kako se krećete po Onlajn uslugama da bi se obezbedila njihova veća intuitivnost).

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna u vezi sa eventualnim ugovorom u koji ste stupili sa nama (uključujući Uslove korišćenja u vezi sa Onlajn uslugama) ili za preduzimanje koraka pre stupanja u ugovor sa nama; (2) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe pri otkrivanju problema sa svojim proizvodima i uslugama, sprovođenju istraživanja i analiza, poboljšavanju proizvoda i usluga razvijanju novih proizvoda i usluga (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode); (3) da je obrada neophodna kako bi se zaštitili vitalni interesi nekog pojedinca (npr. otkrivanje bezbednosnih problema); (4) da je obrada neophodna kako bi se ispunila pravna obaveza kojom smo obavezani (npr. bezbednost proizvoda; opozivi); ili (5) da se obrada obavlja uz pristanak.

g) Fizička bezbednost: da bismo primenili i održavali fizičku bezbednost, upravljali pristupom objektima; kao i pregledali pristup objektima u slučaju incidenta ili kada je to neophodno da bismo istražili neovlašćeni pristup, gubitak ili krađu.

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: kreiranja korisničkih identifikacionih kartica, znački, ključeva i drugih metoda upravljanja pristupom i upravljanje njima kako bismo se uverili da pojedinci imaju odgovarajuću dozvolu pre pristupanja objektu kompanije John Deere ili člana John Deere grupe (npr. kontrola pristupa i sprečavanje neovlašćenog pristupa); kao i nadgledanje objekta kompanije John Deere ili člana John Deere grupe (uključujući korišćenje CCTV sistema i drugih tipova kamera) u cilju zaštite ljudi i zaštite od krađe, vandalizma i oštećenja imovine kompanije John Deere ili člana John Deere grupe. To takođe obuhvata obradu podataka o pristupu objektima ili ovlašćenim oblastima (npr. beleženje ulazaka i izlazaka pojedinaca) kako bi se adekvatno istražili eventualni neovlašćeni pristup, gubitak ili krađa.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna kako bi se ispunila pravna obaveza kojom smo obavezani; (2) da je ona neophodna kako bi se zaštitili vitalni interesi pojedinaca; (3) da je ona neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe kako bi se obezbedila fizička i elektronska bezbednost našeg poslovanja, prostorija i imovine (tj. adekvatno zaštitila i odbranila imovina (npr. fizičko ili intelektualno vlasništvo) i da bi se adekvatno istražio eventualni neovlašćeni pristup, gubitak ili krađa; kao i da bi se pružilo fizičko obezbeđenje) (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode). Ako se podaci o krivičnim delima i oni koji se odnose na osude obrađuju, takva obrada se odvija u skladu sa zakonom o zemlje članice EU ili EEZ.

h) Mrežna/sajber bezbednost: da bismo obezbedili elektronsku bezbednost (mrežnu i sajber bezbednost), uključujući u cilju identifikovanja, zaštite, otkrivanja, reagovanja i oporavka u vezi sa bezbednosnim događajima.

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: identifikacije pretnji, ranjivosti i rizika; prepoznavanja, provere i određivanja odgovarajućeg ovlašćenja korisnika; izdavanja i poništavanja akreditiva; dodele dozvola za pristup korisniku i upravljanja njima; sprečavanja i otkrivanja neovlašćenog pristupa ili obrade podataka i raspodele zlonamernog koda; zaustavljanja napada odbijanjem usluge i drugih oštećenja na računarima i elektronskim komunikacionim sistemima; sprečavanja i otkrivanja prevara, zločina ili zloupotrebe IT usluga; blokiranje nepoželjne pošte, pokušaja „pecanja“, računarskih virusa i drugog malvera; obezbeđivanje bezbednosti za proizvode i korisnike; kao i sprečavanje neovlašćenog prenosa vlasničkih podataka i drugih informacija (npr. Ličnih podataka).

Globalni bezbednosni tim organizacije, koji se nalazi prvenstveno u Deere & Company u Molinu u Ilinoisu (ali koji obuhvata pojedince koji se nalaze kod drugih članova John Deere grupe), obrađuje Lične podatke koji će nam pomoći u identifikaciji i istraživanju sumnjivih incidenata ili događaja (uključujući i putem forenzičkog pregleda), koordinisanju odgovora i vraćanju funkcionalnosti.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna jer postoji potreba da se ispuni pravna obaveza kojom smo obavezani; (2) da je ona neophodna kako bi se zaštitili vitalni interesi pojedince ili (3) da je ona neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe kako bi se adekvatno zaštitila i odbranila imovina (npr. fizičko ili intelektualno vlasništvo) i da bi se obezbedila mrežna i informaciona bezbednost (uključujući tehničke, administrativne i organizacione mere) (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava). Ako se podaci o krivičnim delima i oni koji se odnose na osude obrađuju, takva obrada se odvija u skladu sa zakonom o zemlje članice EU ili EEZ.

i) IT operacije: da bismo upravljali IT sistemima, aplikacijama i infrastrukturom (uključujući praćenje performansi IT sistema i infrastrukture), obavljali IT kontrole i pružali informacione i komunikacione usluge.

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: olakšavanja komunikacije i upotrebe drugih IT alatki; upravljanja upotrebom aplikacija kompanije John Deere ili članova John Deere grupe; prepoznavanja i rešavanja problema sa IT sistemom i alatkama; instaliranja nadogradnji i zakrpa; obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja, uključujući kreiranje rezervnih kopija; kao i upravljanja službom za pomoć.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna za realizovanje ugovora u koji ste stupili kao ugovorna strana ili za preduzimanje koraka pre stupanja u ugovor; kao i (2) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe u vezi sa upravljanjem informacionim komunikacionim sistemom, njegovim održavanjem i radom (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode).

j) Poslovne operacije: da bismo upravljali svakodnevnim operacijama kompanije John Deere i John Deere grupe, za analizu podataka koji služe za izveštavanje o poslovnom učinku i za upravljanje korporacijom (uključujući revizije, kontrole usaglašenosti i druge aktivnosti upravljanja rizikom (uključujući nabavku osiguranja).

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: organizacionih analiza, razvoja i izveštavanja o upravljanju (uključujući modelovanje i razvijanje modela rizika); planiranja rada i upravljanja sredstvima; upravljanja finansijskim računima, uključujući obradu plaćanja i upravljanje potraživanjima i obavezama; taktičkog i strateškog planiranja; upravljanja projektima i organizacijom; zadržavanja evidencije i arhiviranja; upravljanja ugovorima; upravljanja odnosima sa trećim licima (preprodavci, dobavljači, poslovni partneri, prodavci); zaštite i primene prava; unutrašnje i spoljašnje revizorske kontrole; planiranja i obrade reorganizacija, nabavki, spajanja, razdvajanja i prodaja podružnica; kao i obrade ličnih podataka u svrhu anonimizacije/uklanjanja identiteta.

U ime organizacije, John Deere grupa zajednički upravlja određenim kategorijama Ličnih podataka (npr. Ličnim pojedinostima; Kontakt informacijama, Informacijama o korišćenju, Informacijama o željenim opcijama i odnosu itd.) za tekuće poslovne procese drugih članova John Deere grupe, uključujući kompaniju John Deere. John Deere grupa takođe zajednički upravlja infrastrukturom na kojoj članovi John Deere grupe obrađuju Lične podatke za sopstvene svrhe.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna kako bismo se usaglasili sa pravnim obavezama propisanim za nas; (2) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe za upravljanje svakodnevnim radom i njegovo sprovođenje u okviru kompanije John Deere i John Deere grupe, upravljanje finansijskim poslovima kompanije John Deere i John Deere grupe, upravljanje rizicima kojima su izložene kompanija John Deere i John Deere grupe, upravljanje korporacijom i informacijama, procenu poslovnih transakcija i procenjivanje integracija i nabavke (uključujući i detaljnu analizu ciljeva nabavke) (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode).

k) Prihvatljivost: da bismo odredili podobnost za proizvode, usluge ili ponude; proveravali ili pomagali pri potvrdi vašeg identiteta; ispunjavali propisane obaveze u pogledu usaglašenosti; proveravali spram lista vladinih ili drugih sankcija; kao i poštovali interne zahteve u pogledu usaglašenosti.

To obuhvata obradu ličnih podataka radi: sprovođenja detaljne analize o poznavanju kupaca (uključujući korišćenje informacija iz različitih izvora, kao što su javne informacije, za proveru i potvrdu identiteta); sprovođenja kreditnih provera, provera kreditnih referenci i procena rizika; provera spram listi sankcija; kao i povinovanja drugim regulatornim zahtevima (uključujući zahteve nametnute drugim članovima John Deere grupe), kao što je provera da li ste politički izložena osoba i ispunjavanje zahteva u pogledu otkrivanja finansiranja i prevencije terorizma.

Grupa za usaglašenost globalne trgovine, koja se nalazi prvenstveno u Deere & Company u Molinu u Ilinoisu (ali koja obuhvata pojedince koji se nalaze kod drugih članova John Deere grupe) pomaže kompaniji John Deere u obradi Ličnih podataka za ovu namenu. Primarna dužnost Grupe za usaglašenost globalne trgovine jeste da otkriva i istražuje početna podudaranja sa pojedincima na odobrenim listama sankcionisanih strana, kao i da istraži i ukloni neispravna podudaranja.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna u vezi sa eventualnim ugovorom u koji ste stupili sa nama (uključujući Uslove korišćenja u vezi sa Onlajn uslugama) ili za preduzimanje koraka pre stupanja u ugovor sa nama; (2) da je obrada neophodna kako bismo se usaglasili sa pravnim obavezama propisanim za nas; (3) da je obrada neophodna kako bi se zaštitili vitalni interesi pojedinaca; (4) da je obrada neophodna radi obavljanja zadatka koji se sprovodi u interesu javnosti ili (5) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe u cilju sprečavanja pranja novca i kršenja sankcija, sprečavanja i otkrivanja prevara, kao i razumevanja naših (potencijalnih) kupaca i poslovnih partnera (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode); ili (4) da se obrada obavlja uz vaš pristanak. U slučaju da se obrađuju osetljivi lični podaci, oni se obrađuju u skladu sa zakonima zemlje članice EU ili EU/EEZ, uključujući i kada je to neophodno za uspostavljanje, realizovanje ili odbranu zakonskih potraživanja. Ako se podaci o krivičnim delima i oni koji se odnose na osude obrađuju, takva obrada se odvija u skladu sa zakonom o zemlje članice EU ili EEZ.

l) Usaglašavanje sa zakonom; sporovi: da bismo bili usaglašeni sa važećim zakonima i propisima; kao i za uspostavljanje, realizovanje ili odbranu zakonskih prava.

To obuhvata obradu Ličnih podataka (uključujući osetljive lične podatke ili podatke povezane sa krivičnim osudama i prekršajima) radi: usaglašavanja sa pravnim i drugim zahtevima kojima su članovi John Deere grupe obavezani (uključujući zakone i propise drugih zemalja koje nisu zemlja u kojoj se nalazite); usaglašavanja sa vladinim inspekcijama i drugim zahtevima od strane vlade ili drugih javnih vlasti (uključujući i one koje sprovode druge zemlje koje nisu zemlja u kojoj se nalazite); odgovaranja na pravne procese; realizaciju zakonskih prava i lekova, uključujući zaštitu i sprovođenje naših prava ili imovine, zaštitu prava, imovine ili bezbednosti drugih, kao i članova John Deere grupe; kao i radi istraživanja, pripremanja i odbrane u vezi sa parnicama i vođenja eventualnih internih žalbi ili potraživanja (uključujući parnice i zahteve vlade u Sjedinjenim Američkim Državama).

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna kako bismo se usaglasili sa pravnim obavezama propisanim za nas; (2) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe za upravljanje svakodnevnim radom i njegovo sprovođenje, upravljanje finansijskim poslovima, upravljanje rizicima kojima su izložene naše kompanije, upravljanje korporacijom i informacijama, kao i usaglašavanje sa zakonima van EU o zakonima drugih zemalja u kojima John Deere grupa posluje (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode). U slučaju da se obrađuju osetljivi lični podaci, oni se obrađuju u skladu sa zakonima zemlje članice EU ili EU/EEZ, uključujući i kada je to neophodno za uspostavljanje, realizovanje ili odbranu zakonskih potraživanja. Ako se podaci o krivičnim delima i oni koji se odnose na osude obrađuju, takva obrada se odvija u skladu sa zakonom o zemlje članice EU ili EEZ.

m) Istrage: da bismo sprečili, otkrili i istražili prevare, kršenja korporativne politike ili druge neovlašćene, neprilične ili aktivnosti koje krše određena prava (uključujući krivična dela).

To obuhvata obradu Ličnih podataka radi: istraživanja slučajeva usaglašenosti i prijava putem hitne linije, kao i reagovanje na njih (uključujući rad linije za izveštavanje u skladu sa američkim zakonom Sarbans- Oksli).

U vezi sa istragama usaglašenosti, Centar za globalno poslovno ponašanje i globalnu bezbednost i spremnost preduzeća John Deere grupe, koji se nalazi prvenstveno u Deere & Company u Molinu u Ilinoisu (ali koji obuhvata pojedince koji se nalaze kod drugih članova John Deere grupe), nadgleda kompaniju John Deere i pomaže joj.

Obrada je opravdana na osnovu propisnih odredbi koje navode (1) da je obrada neophodna kako bismo se usaglasili sa pravnim obavezama propisanim za naše poslovanje; (2) da je obrada neophodna radi legitimnih interesa kompanije John Deere ili člana John Deere grupe za upravljanje poslovanjem i njegovo sprovođenje u okviru kompanije John Deere i John Deere grupe, upravljanje rizicima kojima su izložene kompanija John Deere i John Deere grupe, upravljanje korporacijom i informacijama, otkrivanje i sprečavanje prevara; otkrivanje i sprečavanje kršenja smernica kompanije John Deere, kao i usaglašavanje sa zakonima van EU o zakonima drugih zemalja u kojima John Deere grupa posluje (u onoj meri u kojoj te legitimne interese ne poništavaju vaši interesi ili osnovna prava i slobode). U slučaju da se obrađuju osetljivi lični podaci, oni se obrađuju u skladu sa zakonima zemlje članice EU ili EU/EEZ. Ako se podaci o krivičnim delima i oni koji se odnose na osude obrađuju, takva obrada se odvija u skladu sa zakonom o zemlje članice EU ili EEZ.

4. Treća lica sa kojima se dele ili kojima se otkrivaju lični podaci

a) Lični podaci se dele ili otkrivaju u okviru kompanije John Deere i članovima John Deere grupe za namene opisane u ovoj Izjavi. Ako vas nisu obavestili drugačije, članovi John Deere grupe će obrađivati Lične podatke u skladu sa ovom Izjavom.

b) Da bismo ostvarili namene iz Poglavlja 3, delimo ili otkrivamo Lične podatke u okviru John Deere grupe. Koristimo kompetentnost i poznavanje u okviru John Deere grupe, kao što su funkcije centralizovanih ljudskih resursa, računovodstva, trezora, upravljanja rizikom, korporativnog upravljanja, informacione tehnologije i bezbednosti. Reference na kompaniju John Deere i članove John Deere grupe u Poglavlju 3 ove Izjava se generalno odnose na instance u kojima članovi John Deere grupe deluju kao udruženi kontrolori, zajedno sa kompanijom John Deere.

c) Lične podatke otkrivamo ako je to potrebno da bi se obavile transakcije koje ste zahtevali ili odobrili, odnosno da bismo vam pružali proizvode ili usluge.

Na primer, pružamo podatke o plaćanju bankama i drugim finansijskim institucijama radi obrade uplate. Takođe delimo podatke kada nam to naložite. Možete i da zahtevate dodatne informacije o proizvodu ili usluzi, odnosno da zahtevate ponudu u Onlajn uslugama, koju šaljemo ovlašćenom John Deere prodavcu u vašem području da bi obavio propratne radnje i zadovoljio vaš zahtev. Kao što je opisano u Poglavlju 12, takođe možete da delite recenzije i povratne informacije na forumima i u drugim javnim područjima.

d) Lične podatke otkrivamo i delimo sa ovlašćenim John Deere prodavcima, distributerima, trgovcima i poslovnim partnerima u vezi sa namenama navedenim u Poglavlju 3.

Na primer, ovlašćeni John Deere prodavac predstavlja vezu između vas i nas i vodi vaš odnos sa kompanijom John Deere, uključujući pomoć u vezi sa ponudama, kupovinom opreme ili usluga, naručivanjem delova, upravljanjem proizvodima i uslugama (uključujući pretplate), finansiranjem i servisiranjem u okviru garancije.

e) Ako ste zaposleni ili predstavnik kupca ili prodavca, delimo ili otkrivamo podatke tom kupcu ili prodavcu.

f) Lične podatke delimo sa nezavisnim dobavljačima usluga (koji se obično nazivaju „obrađivači podataka“) da bi ispunili navedene namene u naše ime.

Na primer, tehnološke kompanije kao što su kompanije koje pružaju softverske i računarske usluge (npr. usluge upravljanja podacima i skladištenja podataka, kompanije za hosting, „softver kao usluga“ (SaaS), veb hosting i usluge e-pošte); tehnološke kompanije koje obezbeđuju hardver i opremu (npr. proizvođači i distributeri računara); usluge podrške kao što su kompanije koje obezbeđuju usluge podrške poslovanju (npr. dobavljači slanja pošte, usluge štampanja, čišćenje kancelarija i kompanije koje instaliraju, servisiraju i nadgledaju sisteme alarma); kompanije koje pružaju finansijsku administraciju; kompanije koje pružaju usluge odnošenja otpada (npr. dobavljač koji uništava papirne dokumente); kao i dobavljači analitike. U nekim slučajevima ove kompanije mogu da prikupljaju podatke direktno od vas u naše ime.

g) Lične podatke delimo i otkrivamo i drugim kompanijama kako bi obavljale specijalizovane ili profesionalne funkcije za nas (obično se nazivaju „kontrolori podataka“).

Na primer, finansijske institucije kao što su obrađivači plaćanja i banke koji su uključeni u obradu plaćanja ili nam pružaju finansiranje; finansijske institucije kao što su posrednici osiguranja i osiguravajuća društva koji nam pomažu u upravljanju rizikom; usluge podrške kao što su kompanije za podršku poslovanju i kompanije koje obezbeđuju kurseve obuke; transportne kompanije koje isporučuju naše proizvode; telekomunikacione kompanije koje obezbeđuju fiksne i mobilne telekomunikacione usluge; tehnološke kompanije koje pružaju tehnologiju i hardver kao što je telekomunikaciona oprema; kompanije za zdravstvenu opremu i usluge, kao što su dobavljači zdravstvenih usluga koji pružaju medicinske usluge; kao i druga lica (kao što su pravni i regulatorni organi, računovođe, revizori, advokati i drugi spoljašnji stručni savetnici) u cilju podržavanja revizije, usaglašenosti i funkcije upravljanja korporacijom i/ili u skladu sa zakonom.

h) Onlajn usluge sadrže dodatne komponente ili sadržaje trećih lica, kao što su Facebook (dugme „sviđa mi se“), Twitter (dugme „deli na Twitteru“), LinkedIn ili Google. Dodatne komponente ili sadržaj mogu da prikupljaju vašu IP adresu, stranice koje ste posetili na Onlajn uslugama i mogu da koriste sopstvene kolačiće i slične tehnologije. Ako ste prijavljeni na veb sajt nekog društvenog medija dok posećujete Onlajn usluge, dodatne komponente tog društvenog medija mogu da dozvole veb sajtu društvenog medija da primi informaciju da ste posetili Onlajn usluge i povežu je sa vašim nalogom u tom društvenom mediju.

Na primer, Onlajn usluge koriste Google mape. Ako koristite Google mape, obavezuju vas Dodatni uslovi usluge Google mape/Google Earth (uključujući i Google politiku privatnosti).

i) Takođe, delimo ili otkrivamo Lične podatke u svrhe zakonskih potreba, usaglašenosti, upravljanja ili parničenja.

Na primer:

 • Lične podatke otkrivamo ili delimo sa kupcima, njihovim advokatima ili stručnim savetnicima, sudovima, tribunalima, protivničkim ili povezanim stranama u vezi sa sudskim postupkom i sa njihovim stručnim savetnicima kada je to potrebno da bi uticalo na prodaju ili transfer celokupnog poslovanja ili sredstava kompanije John Deere ili njihovog dela (uključujući reorganizaciju, spajanje, prodaju, zajedničko ulaganje, razdvajanje, likvidaciju ili bankrotstvo).
 • Delimo ili otkrivamo lične podatke da bismo zaštitili i realizovali naša prava, zaštitili našu imovinu, zaštitili prava, imovinu ili bezbednost drugih, kao i članova John Deere grupe, zaštitili od prevara ili drugih nezakonitih postupaka, za sprečavanje, istraživanje, otkrivanje ili krivično gonjenje krivičnih dela, odnosno kako je neophodno da bi se podržale funkcije spoljašnje revizije, usaglašenosti i upravljanja korporacijom.
 • Takođe ćemo deliti ili otkriti Lične podatke kada je to neophodno prema zakonu (uključujući zakone izvan zemlje u kojoj se nalazite), kao što je odgovor na sudski poziv, naloge za pretres, sudske naloge i druge zakonske procese, uključujući agencije za sprovođenje zakona, tribunale i sudove u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama u kojima rade članovi John Deere grupe.

Imajte na umu da takođe možemo da delimo i otkrivamo informacije i podatke o vama koji nisu Lični podaci. Na primer, možemo da objavimo izveštaje koji sadrže zbirne i statističke podatke o našim klijentima i opremi.

5. Kolačići i slične tehnologije za prikupljanje

Kada posećujete Onlajn usluge, otvorite saopštenje ili kliknite na njega, na primer, na e-poruku od kompanije John Deere, kompanija John Deere (ili treća lica) prikuplja informacije i podatke automatski, koristeći tehnologije kao što su evidencije servera ili korišćenja, kolačići pregledača ili HTTP kolačići, lokalni deljeni objekti, lokalno skladište, veb monitori/piksel oznake, ugrađene skripte, ETag oznake, veze servera do server i druge slične tehnologije prikupljanja.

U nastavku sledi rezime. Da biste dobili više informacija o tome kako kompanija John Deere (ili treća lica) koristi kolačiće i slične tehnologije na veb sajtovima ili u onlajn uslugama kompanije John Deere, odnosno informacije o tome kako da upravljajte takvim tehnologijama, posetite našu Izjavu o kolačićima.

Ove tehnologije se obično koriste za omogućavanje odgovarajućeg rada Onlajn usluge, pamćenje vaših željenih opcija ili izbora, pomoć pri poboljšavanju Onlajn usluga, merenje reakcija na naša saopštenja, poboljšavanje naših saopštenja ili promocija, pružanje prilagođenog ili personalizovanog doživljaja u Onlajn uslugama, otkrivanje i sprečavanje određenih vrsta prevara i isporučivanje relevantnih oglasa. U nekim slučajevima povezujemo informacije koje prikupljamo koristeći kolačiće i slične tehnologije za prikupljanje sa drugim Ličnim podacima prikupljenim o vama kao što je opisano u Poglavlju 3 ove Izjave.

Imamo odnose sa trećim licima koja obavljaju funkcije praćenja i izveštavanja za našu veb obradu. Takođe imamo odnose sa trećim licima koja nam pomažu da isporučimo personalizovani sadržaj i odgovarajuće oglase u Onlajn uslugama ili na sajtovima i u uslugama trećih lica koje možda posećujete. Ova treća lica mogu da koriste kolačiće i druge slične tehnologije za prikupljanje da bi prikupljala informacije o vašem korišćenju Onlajn usluga i vašim aktivnostima na sajtovima i u uslugama trećih lica kako bi mogla da vam prikazuju ciljane oglase.

6. Funkcije „Recite prijateljima“

Kompanija John Deere nudi funkciju „Recite prijateljima“ na svojim veb sajtovima. Ako odaberete da koristite ovu funkciju, automatski ćemo poslati vašem prijatelju jednu e-poruku sa informacijama koje ste naveli i pozvati njega ili nju da poseti veb sajt. Kompanija John Deere koristi ove informacije isključivo za svrhu slanja ove jedne e-poruke i ne zadržava te informacije.

7. Prava subjekta podataka

U skladu sa lokalnim zakonom, možete besplatno da realizujete određena prava u vezi sa ličnim podacima: (a) Pristup: Imate pravo da dobijete od nas potvrdu u slučaju da se lični podaci obrađuju, svrhu te obrade, kategorije podataka, informacije o primaocima podataka i o zemljama koje nisu članice EU u kojima se nalaze, zaštite koje su postavljene za prenos podataka u zemlje koje nisu članice EU, period za čuvanje podataka ili kriterijume za njegovo određivanje, dodatne informacije o vašim pravima, našim aktivnostima za obradu i dobavljačima podataka, kao i značajne i predviđene posledice obrade; (b) Ispravljanje: Imate pravo da zahtevate ispravljanje netačnih ličnih podataka i dopunjavanje nekompletnih podataka; (c) Prenosivost: Možete da primite lične podatke o vama koje ste nam naveli u strukturiranom, često korišćenom i mašinski čitljivom formatu i imate pravo da ih prenesete drugim kontrolorima podataka bez prepreka. Ovo pravo postoji samo ako je obrada zasnovana na vašoj saglasnosti ili ugovoru i ako se obrada vrši automatizovanim sredstvima; (d) Ograničavanje: Možete da zahtevate da se obrada ličnih podataka o vama ograniči (i) ako osporite njihovu tačnost – tokom perioda koji je neophodan da bismo potvrdili vaš zahtev; (ii) ako je obrada nezakonita i vi se suprotstavite brisanju podataka i zatražite ograničenje umesto toga; (iii) ako nam više nisu potrebni, ali nam kažete da su vam potrebni za uspostavljanje, realizovanje ili odbranu zakonskih potraživanja; ili (IV) ako se vi suprotstavite obradi na osnovu javnog ili legitimnog interesa – tokom perioda koji je neophodan da bismo potvrdili vaš zahtev; i (e) Brisanje: Možete da zahtevate da se lični podaci o vama obrišu ako oni više nisu potrebni za svrhe za koje smo ih prikupili, ako ste povukli saglasnost i ne postoji drugi zakonski osnov za obradu, ako ste uložili prigovor i ne postoji viša legitimna osnova za obradu, ako je obrada nezakonita ili je brisanje neophodno da bi se ispunila pravna obaveza.

Prigovor: Imate pravo da uložite prigovor na obradu ličnih podataka o vama usled uverljivih i legitimnih razloga u vezi sa vašom određenom situacijom, osim u slučajevima kada pravne odredbe izričito omogućavaju tu obradu. Pored toga, imate pravo na prigovor ako su podaci o vama obrađeni za svrhe direktnog marketinga.

Ako želite da realizujete bilo koje od ovih prava ili imate nedoumice o tome kako se obrađuju Lični podaci, upotrebite naš portal za prava subjekata podataka [ovde]. Takođe, imajte na umu da imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu. Konkretno, nadzornom organu države članice u kojoj se nalaze vaše boravište, mesto zaposlenja ili lokacija na kojoj je došlo do problema koji je predmet žalbe.

Ako imate pitanja u vezi sa ulogama i dužnostima različitih članova John Deere grupe, uključujući situacije u kojima deluju kao udruženi kontrolori, obratite se službeniku za zaštitu podataka (Data Protection Officer – DPO). Takođe se obratite DPO službeniku ako želite da saznate više o dogovoru između članova John Deere grupe koji deluju kao udruženi kontrolori sa kompanijom John Deere. U slučaju udruženih kontrolora, možete da realizujete svoja prava u odnosu na svakog od njih.

Kontakt informacije našeg DPO službenika su dostupne u Poglavlju 15 ove Izjave.

8. Upravljanje pristankom

Ako smo vas zamolili da date saglasnost za korišćenje Ličnih podataka za određenu namenu, možete da odbijete da date saglasnost i da povučete saglasnost u bilo kom trenutku, uključujući i tako što ćete nam se obratiti koristeći metode navedene u Poglavljima 7 ili 15. To neće uticati na zakonitost svake obrade Ličnih podataka koja se odvila pre povlačenja vaše saglasnosti.

9. Prenos ličnih podataka u druge zemlje

Zbog globalne prirode naših operacija, neki od primalaca navedenih u Poglavlju 4 mogu da se nalaze u zemljama izvan Evropske ekonomske zone (EEZ), koje ne obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka. Međunarodni prenosi će se obavljati do zemalja u kojima pripadnici John Deere grupe imaju kancelarije, uključujući Indiju i Sjedinjene Američke Države.

Evropska komisija prepoznaje da neke zemlje koje nisu u EEZ obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEZ (lista tih zemalja je dostupna ovde: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/ international-transfers/adequacy/index_en.htm. Za prenose iz EEZ u zemlje koje Evropska komisija ne smatra adekvatnim uspostavljamo adekvatne mere, kao što su obavezujući korporativni propisi, standardne ugovorne odredbe usvojene od strane Evropske komisije za zaštitu Ličnih podataka, drugi važeći mehanizmi za prenos ili, u izuzetnim okolnostima, na osnovu dozvoljenih statutornih odstupanja. Prenos trećim licima koja se nalaze u takvim zemljama se preduzima pomoću prihvatljivog mehanizma za prenos podataka, kao što su obavezujuća korporativna pravila, zaštita privatnosti za samostalno sertifikovane američke organizacije, standardne ugovorne odredbe usvojene od strane Evropske komisije za zaštitu Ličnih podataka, sertifikacije, odobreni kodeksi ponašanja, drugi važeći mehanizmi za prenos ili, u izuzetnim okolnostima, na osnovu dozvoljenih statutornih odstupanja. Obratite se našem DPO službeniku pomoću informacija u Poglavlju 15 ove Izjave ako želite da dobijete primerak mehanizma.

10. Zadržavanje podataka

Podaci će biti zadržani tokom perioda koji smatramo potrebnim za ispunjavanje namena naznačenih u ovoj Izjavi ili koliko to nalaže važeći zakon. Kriterijumi za određivanje perioda zadržavanja obuhvataju:

 • U tekućem smo odnosu sa vama;
 • Lični podaci su potrebni za namene navedene u Poglavlju 3; ili
 • Primenjivi zakoni i propisi zahtevaju da zadržimo Lične podatke.

Takođe, možda će biti potrebno da zadržimo lične podatke tokom dužeg perioda, na primer, u slučaju parnice ili ako dobijemo sudski poziv, nalog za pretres, sudski nalog ili drugi pravni postupak koji zahteva od nas da zadržimo lične podatke. Podaci se zadržavaju u skladu sa našim planom za zadržavanje evidencije i sa važećim zakonskim odredbama. U skladu sa našim planom za zadržavanje evidencije i sa važećim zakonskim zahtevima, obrisaćemo i/ili anonimizovati Lične podatke koji više nisu potrebni. Da biste dobili više informacija, obratite nam se putem kontakt informacija navedenih u nastavku.

11. Politike privatnosti trećih lica

Ova Izjava o privatnosti se odnosi samo na obradu Ličnih podataka od strane kompanije John Deere i članova John Deere grupe. Drug veb sajtovi kojima može da se pristupi preko ovog veb sajta ili čije funkcije ili funkcionalnosti su uključene u Onlajn usluge imaju sopstvene smernice i prakse za privatnost. Naši nezavisni prodavci, dobavljači i poslovni partneri takođe imaju sopstvene smernice i prakse za privatnost. Podstičemo vas da se upoznate sa izjavama o privatnosti koje pružaju sva treća lica pre nego što im pružite informacije ili iskoriste neku ponudu ili promociju.

12. Forumi, pregledi proizvoda i druga javna područja

Naš veb sajt sadrži forum i druge oblasti u kojima možete javno da objavljujete recenzije proizvoda, komunicirate sa drugima i prosleđujete medijski sadržaj. Pre objavljivanja u ovim područjima, pažljivo pročitajte „Uslove korišćenja“. Sve informacije koje objavite biće dostupne svakome ko ima pristup internetu i svi lični podaci koje navedete u objavi drugi mogu da pročitaju, prikupe i upotrebe. Na primer, ako objavite e-adresu zajedno sa recenzijom proizvoda, možete da dobijete neželjene poruke od trećih lica. Budite pažljivi kada objavljujete bilo kakve Lične podatke.

13. Kandidati za posao

Ako ste se prijavili za posao u kompaniji John Deere, Lični podaci koje ste dostavili uz prijavu za posao će se generalno koristiti za regrutovanje i druge interne potrebe kadrovske službe. Da biste dobili više informacija, pogledajte Izjavu o globalnom regrutovanju, koja je dostupna u meniju „Informacije vezane za konkretnu zemlju ili proizvod“.

14. Promene ove Izjave

S vremena na vreme možemo da ažuriramo ovu Izjavu o privatnosti da bi ona odrazila nove ili drugačije prakse za privatnost. Postavićemo obaveštenje na početnoj strani kada unesemo bitne izmene u ovu Izjavu o privatnosti.

15. Kako da nas kontaktirate

Obratite nam se ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o našim praksama za privatnost ili o ovoj Izjavi o privatnosti. Možete da nam se obratite onlajn na R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Možete da nam se obratite putem pošte adresirane na:

John Deere GmbH & Co KG
Data Protection Officer
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Nemačka

Kontrolori podataka obuhvataju:

NAZIV KONTAKT INFORMACIJE DUŽNOST
John Deere Gmbh & CO KG John-Deere-Str. 70,68163 Mannheim, Nemačka 68163, Nemačka
 • Evropsko sedište;
 • Poljoprivreda i poljoprivredni proizvodi i usluge;
 • Prodaja i marketing za EMEA
 • Onlajn usluge; usluge podataka i pretplate
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere, Tampere, Finska 33900, Finska
 • Proizvodi i usluge za šumarstvo
 • Prodaja i marketing
John Deere Bank S.A., uključujući podružnice i predstavništvo u Nemačkoj, Švajcarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španiji. 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg Finansijski proizvodi i usluge
John Deere Acceptances S.r.l. Via Guiseppe di Vittorio 1, Wignate (Milano) 20060, Italija Finansijski proizvodi i usluge
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Francuska Finansijske usluge
John Deere Forestry, Ltd. (UK) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW Ujedinjeno Kraljevstvo Prodaja i marketing
John Deere Ltd. (UK) Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT Ujedinjeno Kraljevstvo Prodaja i marketing
John Deere Iberica, S.A. (Španija) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Prodaja i marketing
John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Poljska) Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne Prodaja i marketing
John Deere Forestry AS (Norveška) Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger Prodaja i marketing
John Deere Nederland B.V. (Holandija) Expeditiestraat 12 5961PX Horst Prodaja i marketing
John Deere Italiana S.r.L. (Italija) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Prodaja i marketing
John Deere Forestry Ltd. (Irska) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Prodaja i marketing
John Deere France S.A.S. (Francuska) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle Prodaja i marketing

Prava lica na koje se podaci odnose

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose

Obrazac za podnošenje žalbe u vezi sa ličnim podacima

Last Updated: May 25, 2018