Ova Izjava o privatnosti opisuje način na koji kompanija John Deere i podružnice kojima upravlja obrađuju lične podatke. Ova Izjava takođe odgovara na specifična pitanja koja možda imate u vezi sa privatnošću i bezbednošću prikupljenih podataka. Ova Izjava je namenjena fizičkim licima sa kojima ostvarujemo interakciju, uključujući posetioce ili korisnike naših veb-sajtova, aplikacija (veb ili mobilnih) ili onlajn proizvoda i usluga; trenutnim i potencijalnim klijentima; rukovodstvu i osoblju korporativnih klijenata i dobavljača; rukovodstvu i osoblju ovlašćenih dilera i dobavljača; posetiocima naših ustanova, muzeja i atrakcija; kao i drugim primaocima naših proizvoda i usluga. U ovoj Izjavi, „vi“ se odnosi na fizička lica čije lične podatke obrađujemo.

Lični podaci se dele sa članovima John Deere grupacije. Lista članova koji pripadaju John Deere grupaciji je dostupna ovde i u okviru Obavezujućih korporativnih pravila. Članovi koji pripadaju John Deere grupaciji mogu zajedno da obrađuju lične podatke u određenim okolnostima.

Dodaci za privatnost specifični za određenu zemlju ili proizvod mogu da se primenjuju na Obradu ličnih podataka u odnosu na određene proizvode ili usluge koje nudi John Deere koji mogu uopšteno da zahtevaju obradu dodatnih kategorija ličnih podataka ili obradu za različite svrhe.

Proizvodi i usluge kompanije John Deere se distribuiraju preko mreže ovlašćenih prodavaca i distributera. Većina ovlašćenih prodavaca i distributera su preduzeća čije su vlasništvo i poslovanje nezavisni i koja mogu da imaju sopstvene izjave o privatnosti.

1. Tipovi ličnih podataka koje prikupljamo

Obrađujemo lične podatke o vama. Ovaj odeljak sadrži neke uobičajene primere. U zavisnosti od vaše zemlje/regiona i važećeg zakona, primeri u nastavku mogu da se smatraju ličnim podacima i/ili mogu da se prikupe od vas.

Lični detalji i kontakt informacije

 • Ime, datum rođenja, državni identifikatori, potpis, slika
 • Adresa, broj telefona, adresa e-pošte
 • Demografske informacije (kao što su pol, bračni status, domaćinstvo, opšta lokacija)
 • Korisničko ime, lozinka, profil na društvenim mrežama
 • GPS lokacija

Informacije o transakcijama i finansijskim računima

 • Finansijske informacije (kao što su vlasnik računa, broj računa, informacije o kreditnoj/debitnoj kartici, informacije o finansiranju/lizingu)
 • Informacije o transakcijama (kao što su kupovina, istorija usluga, plaćanja, žalbe, zahtevi)
 • Informacije o zahtevu za kredit (kao što su sredstva, obaveze, prihod, zanimanje, informacije o finansijskim izjavama, trenutne i prethodne informacije o računima koje imamo o vama, oprema i iznos koji se finansira u dolarima, informacije o kreditu (uključujući ocenu kreditnog rizika), izveštaje o nekretninama za svaku nekretninu koja garantuje za obavezu kod nas)
 • Informacije o osiguranju (kao što je dokaz osiguranja)

Informacije o željenim stavkama i odnosu  

 • Informacije o željenim stavkama i odnosu (kao što su tip poslovanja, interesovanja)
 • Informacije o poslovnoj ulozi (kao što su zanimanje, radno mesto, kontakt informacije, podaci o kompaniji, prethodni poslovi)
 • Informacije o imovini, gazdinstvu ili preduzeću
 • Željene postavke jezika
 • Informacije o načinu interakcije sa nama, ovlašćenim prodavcima i distributerima, kao i poslovnim partnerima
 • Detalji o nalozima kod nas (kao što su kupovine, upiti, korisnički nalozi, istorija zahteva u okviru garancije, istorija plaćanja)

Informacije o računaru, uređaju, onlajn uslugama, društvenim mrežama i internet informacije

 • Aktivnost u našim onlajn uslugama (kao što su korisničko ime i lozinka za prijavljivanje, datum/vreme posete, detalji pretrage)
 • Identifikator uređaja za bilo koji uređaj koji se koristi za pristup našim onlajn uslugama (kao što su model, serijski broj, praćenje korišćenja)
 • Informacije o posećenim stranicama ili sadržaju u onlajn uslugama
 • Profil na društvenim mrežama i komentari (uključujući preglede i mišljenja), slike i druge informacije koje ste objavili na platformama za razmenu poruka, obrascima za korisnike (uključujući društvene mreže) ili u okviru odgovora na istraživanja
 • Da li ste otvorili ili pročitali naša obaveštenja
 • Kolačići i druge tehnologije za praćenje (pogledajte Izjavu o kolačićima)
 • Vreme i trajanje korišćenja onlajn usluga, izveštaji o greškama i podaci o performansama. Prikupljeni podaci i informacije uključuju adresu internet protokola (IP) i informacije u vezi sa IP adresom
 • Tip i verzija operativnog sistema uređaja ili veb pregledača
 • Model hardvera i drugi jedinstveni identifikatori uređaja; i u nekim slučajevima, lokacija uređaja. Ove informacije mogu da se evidentiraju kada koristite onlajn usluge

Osetljivi ili posebni lični podaci

 • Neki od ličnih podataka koje možemo da obrađujemo u vezi sa namenama navedenim u poglavlju 3 mogu se smatrati osetljivim ili posebnim ličnim podacima prema važećem zakonu. U nekim zemljama/regionima, ti podaci se možda neće prikupljati.

Takođe prikupljamo podatke o mašini koji se generišu, prikupljaju ili čuvaju u proizvodima ili opremi ili bilo kom hardveru ili uređaju koji ostvaruje interakciju sa proizvodima ili opremom. Više informacija o načinu na koji možemo da koristimo podatke o mašini pogledajte u Izjavi o John Deere uslugama za podatke i pretplatama. Primeri takvih podataka mogu da obuhvataju licencu, registraciju, VIN, vreme provedeno na lokaciji, dijagnostičke podatke i informacije o korišćenju.

2. Kako prikupljamo lične podatke

Lične podatke prikupljamo iz različitih izvora, uključujući: 

Informacije koje prikupljamo direktno od vas:

Lične podatke prikupljamo kada ostvarujete interakciju sa nama. Možete da nam pružite lične podatke elektronski, pismenim ili usmenim putem. Uobičajene interakcije u kojima nam pružate lične podatke uključuju sledeće situacije:

 • Kada se registrujete za usluge ili ih kupujete ili kada kupujete proizvode i opremu
 • Kada se registrujete za nalog
 • Kada koristite naše onlajn usluge, uključujući veb-sajt
 • Kada se registrujete za prijem biltena
 • Kada nas kontaktirate u okviru korisničke službe ili kada registrujete garanciju
 • Kada aplicirate za finansiranje
 • Kada odgovarate na ankete

Od trećih strana:

Lične podatke o vama dobijamo od trećih strana koje nam ih pružaju. Treće strane obuhvataju ovlašćene prodavce i distributere, dobavljače, dobavljače osiguranja, vašeg poslodavca, agencije za kreditne reference i zakonske ili državne organe.

Ako kupujete ili iznajmljujete robu ili usluge na kredit, obično prikupljamo lične podatke o vama od vas lično, kreditnih biroa, finansijskih ustanova i drugih kreditora, vašeg poslodavca i javno dostupnih izvora, do mere do koje je to dozvoljeno važećim zakonom. Na primer, možemo da prikupljamo lične podatke od određenih trećih strana, kao što je vaš poslodavac koji nam pruža detalje o vašim primanjima, kreditori koji potvrđuju ispunjavanje uslova za davanje kredita, kao i kreditnih biroa od kojih dobijamo kreditni izveštaj ili možemo da angažujemo agenta da prikupi informacije u naše ime, a možemo da imamo i postojeće lične podatke o vama u arhivi ako ste već bili naš klijent ili garant za nekog našeg drugog klijenta.

Takođe možemo da prikupljamo lične podatke od dobavljača podataka trećih strana, koji dopunjuju našu arhivu i pomažu nam da bolje razumemo naše klijente:

 • ako kupite neki od naših proizvoda ili usluga preko tih trećih strana,
 • ako pristupate sajtovima društvenih mreža, kao što je Facebook, ili ako ostvarujete interakciju sa nekom funkcijom društvene mreže na onlajn uslugama, kao što je dodatak za društvene mreže (na primer, dugme „Sviđa mi se“ (Like) društvene mreže Facebook),
 • ako označite da vam se sviđa naša stranica na društvenoj mreži ili
 • ako se pridružite našim zajednicama

Mi (ili treće strane) koristimo kolačiće i druge tehnološke alatke za prikupljanje informacija o vašem računaru ili uređaju i vašem korišćenju veb-sajta i aplikacija kompanije John Deere i drugih trećih strana. Pogledajte našu Izjavu o kolačićima na dnu početne stranice da biste videli dodatne informacije o kolačićima koje koristimo.

3. Način na koji koristimo lične podatke (u daljem tekstu „Namene“)

Lične podatke ćemo obraditi tamo gde se uverimo da imamo odgovarajuće zakonske osnove za to. Uobičajene zakonske osnove i namene za obradu ličnih podataka obuhvataju sledeće, osim u slučaju kada se druga zakonska osnova primenjuje usled odredbi koje važe u zemlji ili zakona koji se odnose na određene proizvode:

Obrada u cilju ispunjavanja ugovornih obaveza: Lične podatke obrađujemo da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema vama. Ova obrada obuhvata:

 • Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka za pružanje zahtevanih proizvoda i usluga
 • Isporučivanje robe i usluga koje zahtevate
 • Za povezane usluge kao što su isporuka proizvoda, održavanje, podrška i usluge za klijente i proizvode (uključujući servisiranje u okviru garancije), finansiranje, lizing i kreditne usluge, kao i rad onlajn usluga
 • Procenu vaše kreditne sposobnosti, u nekim zemljama/regionima to se izvršava upotrebom automatskog donošenja odluka
 • Pružanje usluga i naplaćivanje vašem nalogu, odgovaranje na povezane upite, obradu povratnih informacija i pružanje podrške
 • Pružanje opštih usluga za klijente i odgovaranje na upite i žalbe u vezi sa našim uslugama
 • Održavanje pristupa povezanim uslugama i aplikacijama
 • Slanje servisnih obaveštenja u vezi sa održavanjem, dostupnošću, radom ili drugim važnim stavkama

Obrada tamo gde dajete saglasnost: Lične podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti, koju možete da opozovete u bilo kom trenutku. Ova obrada može da obuhvata:

 • deljenje ličnih podataka sa našim ovlašćenim prodavcima, distributerima i/ili trgovcima, tako da mogu da vas podrže prilikom kupovine proizvoda ili usluge ili na način koji je dogovoren između vas i vašeg prodavca/trgovca;
 • deljenje ličnih podataka kada kupite ili zakupljujete dobra ili usluge na kredit od ovlašćenog prodavca ili distributera, John Deere trgovca za finansijske višenamenske račune ili druge osobe ili kada pristanete na to da garantujete za obaveze nekog drugog u okviru takvog dogovora;
 • deljenje ličnih podataka sa dobavljačima:
 • deljenje ličnih podataka sa ovlašćenim prodavcima i distributerima da bi mogli da vam se obrate sa marketinškim informacijama o John Deere proizvodima i uslugama;
 • marketing za vas o našim proizvodima i uslugama, kao i za otkrivanje dobara i usluga za koje smatramo da vas možda interesuju, uključujući onaj koji pružaju ovlašćeni prodavci i distributeri, dobavljači i partneri. Kontaktiraćemo vas u svrhu marketinga samo ako vi to odobrite u vašim željenim postavkama marketinga.
 • Za upravljanje lutrijama, takmičenjima, programima lojalnosti i drugim promotivnim događajima za koje se registrujete ili u kojima učestvujete, kao što su planiranje i organizovanje obilazaka objekta ili naših atrakcija, odnosno učešće u predstavljanju proizvoda i drugim sajamskim događajima.
 • Da bismo obezbedili druge informacije koje mogu da budu od interesa, kao što su objave, podsetnici, prekidi usluga, programi za poboljšanje proizvoda i bilteni tehničkog servisa; vesti o kompaniji John Deere, časopisi kompanije (kao što su The Furrow i Homestead) i katalozi; kao i pozivnice za sajmove, predstavljanja proizvoda i druge događaje.

Obrada radi obezbeđivanja usklađenosti:

 • Obradićemo lične podatke kao što se zahteva u primenljivom zakonu ili regulatornim zahtevima koji se primenjuju na John Deere.

Obrada na osnovu naših legitimnih interesa. Možemo da obradimo Lične podatke na osnovu naših legitimnih interesa, uključujući sledeće:

 • da bismo pratili, održavali i poboljšali naše IT okruženje i aplikacije koje koriste naši kupci i koje koristimo za upravljanje našim uslugama;
 • po potrebi, obradićemo Lične podatke u svrhe sprečavanja ili gonjenja krivičnih radnji kao što su prevare i radi dokazivanja ili odbrane kod pravnih zahteva;
 • možemo da pseudonimizujemo/anonimizujemo Lične podatke radi kreiranja skupova podataka koje koristimo za naše poslovne svrhe, uključujući razvoj novih proizvoda i usluga;
 • da bismo procenili vaše korišćenje naših usluga kao pomoć pri razvoju naših novih proizvoda i usluga, kao i u cilju poboljšanja naših postojećih proizvoda i usluga.

4. Zašto John Deere otkriva lične podatke

Lične podatke delimo na način i u svrhe opisane u nastavku i u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti i svim dokumentima o transakcijama koje su specifične, osim ako vas nismo informisali drugačije ili ako obrada nije u skladu sa važećim zakonom:

 • sa delom grupe John Deere gde takvo deljenje pomaže da vam pružimo naše usluge ili proizvode ili da upravljamo našim poslovanjem;
 • sa drugim kompanijama kako bi obavile za nas specijalizovane ili profesionalne funkcije;
 • sa pružaocima usluga trećih strana (koji će raditi prema našim uputstvima navedenim u pisanom ugovoru sa nama) koji će nam pomoći da vam pružimo informacije, proizvode ili usluge, kod poslovanja i upravljanja naših preduzećem ili za upravljanje i poboljšanje naših proizvoda ili usluga. Vaše Lične podatke delimo sa ovim trećim stranama kako bi pružali usluge, u skladu sa odgovarajućim ugovornim ograničenjima i merama bezbednosti. U njih spadaju IT dobavljači usluga koji pomažu u upravljanju našim IT i sistemima za upravljanje sistemima i mašinskim uslugama, uključujući internet i softverske usluge: hosting podataka, konverziju podataka i mogućnosti za računarstvo u oblaku, upravljanje nalogom i njegova bezbednost, testiranje, otklanjanje grešaka, izveštavanje o greškama i analitika korišćenja, kao i dobavljači mobilnih telekomunikacija.
 • sa regulatornim telima i sudovima, radi usklađivanja sa svim primenljivim zakonima, propisima i pravilnicima, kao i zahtevima organa za sprovođenje zakonskog postupka, regulatornim i drugim državnim agencijama;
 • sa ovlašćenim prodavacima i distributerima, tako da mogu da vas podrže. Oni mogu da koriste vaše Lične podatke na načine koji su navedeni u poglavlju "Kako koristimo Lične podatke" u poglavlju 3 iznad ili u vezi sa proizvodima i uslugama koji dopunjuju naš opseg proizvoda i usluga. Ove usluge mogu da podležu posebnim uslovima i odredbama, i pravilima privatnosti.
 • sa našim partnerima, podružnicama ili oglašivačima, možemo da delimo podatke o zbirnim, statističkim obrascima ili obrascima saobraćaja tako da imate personalizovanije ponude
 • sa onlajn uslugama koje mogu da sadrže dodatne komponente ili sadržaje trećih strana, kao što su Facebook (dugme "sviđa mi se"), Tviter (dugme "deli na Tviteru"), LinkedIn ili Google. Za više informacija, pogledajte našu Izjavu o kolačićima.
 • Ako ubuduće prodamo ili prenesemo neko naše preduzeće ili njego deo, ili celokupno preduzeće ili osnovna sredstava trećim stranama, možemo da delimo informacije sa trećom stranom koja je potencijalni ili stvarni kupac preduzeća ili osovnih sredstava.

5. Kolačići i slične tehnologije za prikupljanje

Tehničke informacije koje takođe mogu da čine Lične podatke (vaš tip pregledača, operativni sistem, IP adresa, ime domena) mogu se prikupljati preko kolačića i drugih tehnologija za praćenje (kao što su transparentne GIF datoteke). Pogledajte našu Izjavu o kolačićima u dnu naše početne stranice za dodatne informacije.

Imate određena prava u odnosu na Lične podatke, koja podležu određenim izuzecima i u zavisnosti od vaše zemlje/regiona, i u nekim slučajevima u zavisnosti od aktivnosti obrade koje preduzimamo. Ako u svojoj zemlji/regionu imate ova prava, kao što je EU/UK, i ako želite da pristupite, ispravite, ažurirate, zahtevate brisanje, zahtevate informacije, stavite primedbu, zahtevate ograničenje obrade, zahtevate prenos podataka, da ne podležete donošenju odluka samo na osnovu automatske obrade, ili na drugi način možete da preduzmete mere u vezi sa Ličnim podacima, možete da ostvarite svoja prava tako što ćete u bilo kom trenutku popuniti obrazac zahteva za subjekta podataka u nastavku ili tako što ćete nam se obratiti koristeći detalje o kontaktu navedene u poglavlju 12 (Kako da nas kontaktirate) u nastavku.

Obrazac zahteva za subjekta podataka u SAD >

Obrazac zahteva za subjekta podataka u Brazilu >

Obrazac zahteva za subjekta podataka u Kanadi >

Obrazac zahteva za subjekta podataka u Kini >

Obrazac zahteva za subjekta podataka u EU >

Obrazac zahteva za subjekta podataka u Južnoj Africi >

Obrazac zahteva za subjekta podataka na Tajlandu >

Ako smo uz vašu saglasnost obradili Lične podatke, možete da povučete saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost bilo koje obrade koju smo sproveli pre tog povlačenja, niti će uticati na obradu Ličnih podataka sprovedenih u skladu sa zakonskom osnovom za obradu osim na saglasnost.

U nekim zemljama/regionima imate pravo da podnesete žalbu svom lokalnom nadzornom telu ako imate nedoumica u vezi sa načinom na koji obrađujemo Lične podatke. Molimo vas da prvo pokušate da rešite sve probleme sa nama, iako imate pravo da u bilo kom trenutku kontaktirate vaše nadzorno telo.

Da biste podneli opštu žalbu za zaštitu privatnosti koja nije obuhvaćena gore navedenim pravima na privatnost, popunite obrazac ovde >

Ako imate bilo kakvih pitanja o Ličnim podacima, obratite nam se koristeći kontakt podatke navedene u poglavlju 12 u nastavku. Možemo da vas zamolimo za dodatne informacije kojim treba da potvrdite svoj identitet, kao i u bezbednosne svrhe, pre nego što otkrijete Lične podatke koje ste zahtevali. U skladu sa važećim zakonom, zadržavamo pravo da naplatimo naknadu koja je dozvoljena zakonom, na primer, ako je vaš zahtev neosnovan ili prekomeran.

U smislu zakonskih i drugih dozvoljenih razmatranja, mi ćemo uložiti sve razumne napore da vaš zahtev bude odmah razmotren ili da vas obavestimo ako zahtevamo dodatne informacije da bismo ispunili vaš zahtev. Možda ne možemo uvek da u potpunosti rešimo vaš zahtev, na primer, ako bi uticao na dužnost čuvanja tajnosti podataka prema drugima ili ako imamo zakonsko pravo da rešimo zahtev na drugačiji način.

U nekim zemljama/regionima možete da otkažete prijem naše marketinške i promotivne komunikacije tako što ćete otkazati pretplatu pomoću odgovarajuće veze ili ćete nam pisati na kontakt podatke navedene u poglavlju 12 u nastavku. Ako primate našu komunikaciju e-poštom, takođe možete da otkažete pretplatu klikom na vezu za otkazivanje pretplate koja je navedena u svakoj e-poruci. Imajte u vidu da možete nastaviti da primate našu komunikaciju u vezi sa transakcijom i nalogom.

U nekim slučajevima, ostvarenje ovih prava (na primer, brisanje, prigovor, ograničenje ili prestanak ili povlačenje saglasnosti za obradu) može onemogućiti da postignemo svrhe koje su identifikovane u poglavlju 3 ove Izjave o privatnosti.

7. Informacije i bezbednost podataka

Primenili smo i održavali odgovarajuće tehničke i organizacione bezbednosne mere, smernice i procedure dizajnirane da smanje rizik od slučajnog gubitka ili neovlašćenog otkrivanja ili pristupa Ličnim podacima. Za dodatne informacije o našem programu sajber bezbednosti, pogledajte najnoviji izveštaj o održivosti naše kompanije ili nam se obratite kao što je navedeno u poglavlju 12 u nastavku.

8. Zadržavanje podataka

Lične podatke čuvamo sve dok je to neophodno za svrhe za koje su prikupljeni, kao što je objašnjeno u ovoj Izjavi o privatnosti ili u bilo kom dokumentu o transakcijama koje su specifične. U nekim okolnostima možemo da čuvamo Lične podatke duži vremenski period, na primer, kada se to od nas zahteva u skladu sa zakonskim, regulatornim, poreskim ili računovodstvenim zahtevima. U određenim uslovima, Lične podatke možemo da čuvamo duži vremenski period tako da imamo tačnu evidenciju o vašem poslovanju sa nama u slučaju bilo kakvih žalbi ili prigovora, ili ako razumno smatramo da postoji mogućnost parnice u vezi sa Ličnim podacima ili vašim poslovanjem. Lični podaci se zadržavaju u skladu sa našim planom za zadržavanje evidencije i sa važećim zakonskim odredbama. U skladu sa našim planom za zadržavanje evidencije i sa važećim zakonskim zahtevima, obrisaćemo i/ili anonimizovati Lične podatke koji više nisu potrebni.

9. Prenos ličnih podataka na globalnom nivou

John Deere radi na globalnoj nivou. U skladu sa tim, Lični podaci se mogu prenositi i čuvati u zemljama širom sveta, uključujući Evropsku uniju ("EU"), Sjedinjene Američke Države, Brazil, Indiju i druge zemlje u kojima John Deere ima kancelarije, ovlašćene prodavce i distributere ili dobavljače usluga. Ove lokacije često imaju različite standarde zaštite podataka. Uz razumevanje ovih razlika, kada prenosimo Lične podatke u druge zemlje, zaštitićemo te informacije kao što je opisano u nastavku ove Izjave o privatnosti ili na način naveden u trenutku prikupljanja podataka.

John Deere će preduzeti odgovarajuće korake da bi se osiguralo da je prenos Ličnih podataka u skladu sa primenljivim zakonom i da se njima pažljivo upravlja u cilju zaštite vaših prava i interesa privatnosti. Uspostavili smo i primenili komplet obavezujućih korporativnih pravila ('BCRs') za EU, između članova John Deere grupacije koja je prepoznata od strane EU organa za zaštitu podataka kao obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite za Lične podatke koje globalno obrađujemo. Kopija naših BCR pravila je dostupna ovde.

U svim drugim zemljama izvan EU, prilikom prenosa Ličnih podataka između članova John Deere grupacije, primenjene su odgovarajuće mere, kao što su standardne ugovorne klauzule, sertifikacije, kodeks ponašanja ili drugi važeći mehanizmi za prenos podataka. Naše interne smernice i kodeks ponašanja takođe zahtevaju usklađenost sa svim važećim zakonima i propisima o zaštiti privatnosti.

Tamo gde prenosimo Lične podatke izvan kompanije John Deere ili trećih strana koje pomažu da pružimo naše proizvode i usluge, dobijamo ugovorne obaveze od njih u cilju zaštite Ličnih podataka. Neke od ovih sigurnosnih mera su dobro poznati uslovi prenosa podataka, kao što su Standardne ugovorne odredbe EU.

Kada dobijemo zahteve za informacije od organa za sprovođenje zakonskog postupka ili regulatora, pažljivo proveravamo ove zahteve pre nego što se bilo koji Lični podaci dele, a zatim samo delimo Lične podatke kada je to primereno.

Možete da nam se obratite za više informacija o tome kako koristimo naše pružaoce usluga i o zaštitnim merama koje primenjujemo (uključujući kopiju relevantnih ugovornih obaveza) da bismo obezbedili adekvatnu zaštitu Ličnih podataka prilikom prenosa kao što je prethodno pomenuto.

10. Privatnost dece

John Deere veb-lokacija i aplikacije nisu usmerene na decu ili adolescente i mi ne prikupljamo nikakve Lične podatke direktno od dece mlađe od 18 godina. Ako smatrate da obrađujemo informacije koje su povezane sa detetom, obratite nam se koristeći informacije navedene u odeljku "Kako da nas kontaktirate" u nastavku tako da možemo da istražimo i ograničimo podatke.

11. Promene ove Izjave o privatnosti

S vremena na vreme možemo da ažuriramo ovu Izjavu da bi ona odrazila nove ili drugačije prakse za privatnost. Ako pravimo promene, promenićemo datum "Poslednje ažuriranje" u dnu ove Izjave.

12. Kako da stupite u kontakt sa nama/zajedničkim kontrolorima

Obratite nam se ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o našim praksama za privatnost ili o ovoj Izjavi o privatnosti. Ovde su takođe navedeni naši imenovani službenici za zaštitu privatnosti podataka (ili slično).

Ako je vaše prebivalište u sledećoj zemlji:

Kontakt informacije:

Sjedinjene Američke Države ili bila koja zemlja koja nije navedena u nastavku

Attn: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, SAD

PrivacyManager@JohnDeere.com

 

Za više informacija o zakonima o privatnosti u Kaliforniji, pogledajte www.deere.com.

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava subjekta podataka

Argentina

PrivacyManager@JohnDeere.com

 

Australija i Novi Zeland

John Deere Limited (Australija)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australija: 1800-800-981

Novi Zeland: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

 

Brazil

PrivacyManager@JohnDeere.com

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava subjekta podataka

Kanada

Glavni službenik za zaštitu privatnosti

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

 

Glavni službenik za zaštitu privatnosti

John Deere Financial

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

 

 

Kina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava subjekta podataka

Evropska unija ili Evropska ekonomska oblast i Ujedinjeno Kraljevstvo

Data Privacy Officer EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Nemačka

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

 

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava subjekta podataka

Meksiko

PrivacyManager@JohnDeere.com

 

Rusija

PrivacyManager@JohnDeere.com

 

Južna Afrika

John Deere (Pty) Ltd

Službenik za informacije

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Južna Afrika

manirebone@johndeere.com

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava subjekta podataka

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP Companies

WIRTGEN GROUP

Ogranak kompanije John Deere GmbH & Co. KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

Definicije

Lični podaci su definisani prema važećem zakonu. To često znači bilo koje informacije u vezi sa fizičkim licem koje je identifikovano ili se može identifikovati ('Subjekat podataka'). Fizičko lice koje se može identifikovati, često označava lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji itd.

U Južnoj Africi i Argentini, Lični podaci pravnih lica takođe su zaštićeni važećim zakonima o privatnosti podataka. Obrada takvih ličnih podataka u Južnoj Africi i Argentini će biti obavljena u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

Obrada je definisana prema važećem zakonu, uključujući ali ne ograničavajući se na radnje kao što su prikupljanje, skladištenje, korišćenje, pristup menjanje, brisanje, uništavanje ili deljenje podataka.

Podaci o mašini su podaci koji se generišu, prikupljaju ili čuvaju u vašoj opremi ili bilo kom hardveru ili uređaju koji ostvaruje interakciju sa vašom opremom.

Važeći zakon podrazumeva sve relevantne i primenjive zakone, pravila, propise, odredbe, statute, akte, naredbe, naloge i rezolucije koji se odnose na bezbednost podataka, zaštitu podataka, privatnost i/ili obradu ličnih podataka, a koji se odnose na John Deere grupaciju.

Kontrolor označava fizičko ili pravno lice, javno telo, agenciju ili drugo telo koje, samo ili zajedno sa drugima, određuje namene i sredstva za obradu ličnih podataka.

Deere pravno lice sa kojim imate primarni odnos je kontrolor ličnih podataka prikupljenih od fizičkih lica u okviru ove Izjave. Ovo pravno lice može da se razlikuje u zavisnosti od situacije. To je pravno lice koje je zaključilo ugovor o uslugama/snabdevanju sa vama ili sa vašim poslodavcem, koje vam je obezbedilo marketinške i promotivne materijale i komunikaciju; primarno pravno lice u zemlji koje upravlja John Deere veb-lokacijom koju ste posetili; pravno lice koje upravlja lokalnim objektima koje ste posetili, pravno lice koje je (su)organizator događaja; Itd.

Kada je više pravnih lica odgovorno za obradu, na primer: kada dva Deere pravna lica zajedno potpišu poslovni ugovor sa vašom kompanijom, takva pravna lica su zajedno odgovorna za zakonitost specifične aktivnosti obrade ("Zajednički kontrolori").

U nekim prilikama, više Deere pravnih lica može da obradi vaše lične podatke kao nezavisni kontrolori. Ako imate bilo kakvih pitanja o kontroloru, ne ustručavajte se da nam se obratite (pogledajte poglavlje 12 za kontakt podatke).

Dodatak o privatnosti za Australiju i Novi Zeland

Izjave o privatnosti za Kaliforniju i druge države SAD

Prilog za Kinu

Last Updated: April 23, 2024