AutoTrac VisionTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Automatizovano upravljanje u polju posejanom bez sistema za navođenje
  • Smanjeno oštećenje useva
  • Veće brzine rada, do 30 km/h
  • Uradite 20% veću površinu, svaki dan
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Navođenje bez linija za navođenje

AutoTrac Vision koristi kameru montiranu na prednjem kraju vozila za detekciju kukuruza u ranoj fazi razvoja ili žitarice minimalne visine 10 cm. Jedinstveno spajanje slike kamere i automatski generisanih A-B linija, omogućuju da možete da se oslonite na sistem za navođenje mašine čak i na mestima gde kamera nije u stanju da detektuje redove useva. AutoTrac Vision omogućuje rad i sa cisternom za rasipanje osoke u kukuruzu, čim biljka postigne visinu od najmanje 20 cm.

*Dostupno samo za John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 i R4930