AutoTracTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Manji stres rukovaoca, smanjeno preklapanje i neobrađena mesta
  • Do 8%* sniženi troškovi inputa – u zavisnosti od primene
  • Povećanje produktivnosti do 14%**
  • Duži radni dani u uslovima loše vidljivosti
  • Smanjeno sabijanje zemljišta
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Povećajte produktivnost

AutoTrac sistem za automatsko upravljanje, povećava vašu produktivnost i smanjuje troškove inputa. Lako koristite pravolinijske, krivolinijske i kružne linije navođenja i radite jednako udobno i u uslovima niske vidljivosti. Kada jednom probate rad sa sistemom AutoTrac, nećete poželeti da radite bez njega.

AutoTrac sada povezan

AutoTrac sada povezan

U John Deere Operativnom centru možete bezbedno da napravite i sačuvate rezervnu kopiju sa podacima o pomacima mašine i priključne opreme, granicama parcela i linijama navođenja.

*Iz "Lohnunternehmen" 1/2010.
**Iz „Landtechnik“ 6/2006