AutoTrac RowSenseTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Omogućeno automatsko navođenje u kukuruzu koji je posejan bez korišćenja satelitske navigacije
  • Bolja efikasnost žetve čak i u teškim uslovima
  • Bolji kvalitet silaže
  • Smanjen stres rukovaoca
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Veća efikasnost žetve

Kada je kukuruz polegao, redovi nisu pravi ili se radi na parceli na kojoj razmak između redova nije jednak, jer nije posejana korišćenjem sistema AutoTrac, sistem AutoTrac RowSense vam omogućuje da ostanete u pravom redu i da se koncentrišete na rad kombajna, uz održavanje brzine i smanjenje stresa za rukovaoca.
Namenjena za Autotrack Ready žitne i silažne kombajne, ova najmodernija tehnologija koristi podatke dobijene od senzora reda i podatke pozicije od satelita dobijenih od StarFire prijemnika, omogućavajući vam da se oslonite na navođenje mašine čak i na mestima bez podataka od senzora reda.

John Deere S700 DJI

Novo kod kombajna serije S700

AutoTrac RowSense je sada deo CommandCenter Premium aktivacije i kompatibilan je i sa Geringhoff hederima za kukuruz.