Traktor sa integrisanim aktivnim vođenjem priključne mašineTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Međuredna kultivacija brzinom 16 km/h, alternativa hemijskoj kontroli korova
  • Minimalno sabijanje zemljišta
  • Automatsko navođenje i na poljima posejanim bez upotrebe satelitske navigacije
  • Potpuno automatizovano upravljanje

Automatizovana međuredna kultivacija velikom brzinom

Razvij sveSkupi sve

Automatizovana međuredna kultivacija velikom brzinom

Automatizovana kontrola korova visoke brzine

Rešenje integrisano aktivno vođenje priključne opreme za traktor vam omogućava automatizovano plevenje visokom brzinom u određenim redovima useva do 16 km/h. Imajući u vidu sve strožije ekološke propise i sve veću otpornost korova, ovo rešenje ima mnoge ekološke i ekonomske prednosti. Dok operater podešava granične vrednosti za brzinu i preciznost, sistem nastavlja automatski da kontroliše brzinu traktora za održavanje savršenog odstojanja prema usev pod različitim uslovima.

Preko kombinacija rešenja AutoTrac i AutoTrac Vision – navođenje na osnovu kamere sistem se takođe može koristiti u poljima koja su posađena s ručnim upravljanjem. Bočno pomeranje priključne mašine se kontroliše pomoću posebnog hidrauličkog cilindra na donjem sistemu veze. Na taj način ne štedi se samo na troškove skupih ramova za bočno pomeranje, nego se i prouzrokuje manje sabijanje zemlje i omogućava preciznija kontrole priključne opreme.