Aktivno vođenje priključne mašineTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Traktor i priključna mašina idu po istoj putanji
  • Savršeno uklopljeni prohodi i razmak između biljaka
  • Bez oštećenja useva, cevovoda za navodnjavanje i traka sistema kap-po-kap
  • Savršeno prave brazdice i ujednačeno ulaganje semena

Za vrhunsku preciznost

Kada je neophodna najveća preciznost u radu, onda aktivno vođenje priključne mašine obezbeđuje da traktor i priključna mašina prate istu putanju, sprečavajući oštećenje useva u narednim prohodima. Ovim se sprečava slučajno oštećenje kanala i cevovoda za navodnjavanje.

Sistem funkcioniše sa priključnom mašinom koja ima bočno pomeranje, upravljivu poteznicu, osovinu ili diskove. Jedan StarFire prijemnik se postavlja na traktor, a drugi na priključnu mašinu, čime je omogućena njihova komunikacija i obezbeđena apsolutna preciznost u radu. Mogu se pratiti prave, krive ili kružne putanje pomoću RTK ili SF3 signala. Funkcija deljenja signala omogućava da dva StarFire prijemnika u dualnom režimu rada koriste isti signal, omogućujući korišćenje signala veće tačnosti i prijemniku koji samostalno ne bi mogao da ga koristi.

Upravljanje plugom

Upravljanje plugom

Pravite apsolutno prave brazde sa sistemom iSteer Plough, na plugovima sa promenljivim podešavanjem radne širine. Takođe, iSteer vam omogućava oranje i sa krivim linijama vođenja.

* Dostupno u odabranim državama