AutoTrac Pasivno vođenje priključnih mašinaTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Savršena preciznost „prolaz na prolaz“ na brdovitom terenu s priključnim mašinama vučenog tipa
  • Manji stres rukovaoca
  • Dosledna setva i rast useva
  • Lako za instaliranje
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Automatska kompenzacija zanošenja priključne mašine

AutoTrac navođenje priključnih mašina - pasivno rešava problem koji samo AutoTrac navođenje ne može. Na neravnom i nagnutom terenu, težina vučene priključne mašine prouzrokuje zanošenje niz nagib. Rezultat toga je neujednačeno rastojanje između prohoda priključne mašine. Bez obzira na teren, sada možete da postignete najviše standarde preciznosti setve, sadnje i površinske obrade.

Sistem funkcioniše na sledeći način - drugi StarFire prijemnik, postavljen na priključnoj mašini deljenim signalom saopštava tačnu poziciju priključne mašine AutoTrac sistemu traktora. Traktor zatim menja svoju putanju da kompenzuje zanošenje priključne mašine i tako dobijate savršeno rastojanje između prohoda. Komplet opreme čine prijemnik, kablovi i Ultimate aktivacija. Oprema se lako postavlja i predstavlja malu dodatnu investiciju koja vam omogućava da koristite prednosti ovog rešenja.