Kolaž različitih polja fotografisan odozgo sa john deere traktorom na desnoj strani

John Deere tehnologija
i inovacija

U kompaniji John Deere stvaramo inovacije na račun naših kupaca, jer ono što smo naučili nije nusproizvod onog što činimo. To je gorivo koje pogoni šta možemo da učinimo bolje. Naša rešenja pomažu kupcima da ispune svoje želje, da rade na precizniji i produktivniji način služeći se naprednom tehnologijom, kao i da donose bolje odluke na osnovu podataka.

Inovacije pre svega: Upoznajte naše dobitnike počasnih nagrada

U John Deere, Počasna nagrada je način na koji odajemo priznanje i počast našim inovativnim misliocima, liderima i radnicima koji nas vode u budućnost i, sa zajedničkom višom svrhom, omogućuju drugima da napreduju.

Upoznajte naše vrhunske stručnjake
 • Kurt Čiperfild

  Kurt Čiperfild

  Njegov pristup vlasnika malog preduzeća na proširenju sprovođenja VR od koristi je kako kupcima tako i kolegama.

 • Klejton Džanasek

  Klejton Džanasek

  Njegova sposobnost da simulaciju pretvori u praktične aplikacije u stvarnom životu produbljuje poverenje i lojalnost kupaca.

 • Rič Humpl

  Rič Humpl

  On je uzeo suštinski proizvod i pretvorio ga u rešenje za održivost, zbog čega su kupci postali efikasniji i profitabilniji.

 • Lara Bog

  Lara Bog

  Ona štiti izloženost kompanije riziku omogućavajući kompaniji JohnDeere da postane inovativnija i agresivnija.

 • Kent Vaner

  Kent Vaner

  On pomaže da se prevaziđe evolucija elektrifikacije, često premošćavajući jaz između snage dizela i budućnosti.

 • Georg Korman stoji pokraj robotskog kraka.

  Integrisana rešenja

  Dr Georg Korman, rukovodilac odeljenja za napredni inženjering i integraciju tehnologija za seno i silažu, ceni ono što kupci žele, očekuju, pa čak i zahtevaju.