1 results

Smernice i automatizacija mašine

Smernice i automatizacija mašine

AutoTrac Universal 300

Precizna Ag tehnologija
 • Premijum John Deere navođenje širom mešanog voznog parka
 • Reper < vreme prebacivanja od mašine do mašine za 30
 • Minimalna brzina od samo 0,5 km/h
 • Otporno na vodu i prašinu
 • Brže određivanje linije

AutoTrac Controller

Precizna Ag tehnologija
 • Omogućava integrisano visoko precizno navođenje za mešane vozne parkove
 • Sačuvajte originalni upravljač i dizajn kabine
 • Kompatibilno sa John Deere aktivnim navođenjem priključka

AutoTrac

Precizna Ag tehnologija
 • Manji stres rukovaoca, smanjeno preklapanje i rupa
 • Do 8%* sniženi početni troškovi – u zavisnosti od primene
 • Povećanje produktivnosti do 14%**
 • Duži radni dani u uslovima loše vidljivosti
 • Smanjeno sabijanje tla

AutoTrac Turn Automation

Precizna Ag tehnologija
 • Smanjeni promašaji i preklapanja na parceli
 • Sniženi ulazni troškovi za đubrivo, hemikalije i gorivo
 • Smanjeno sabijanje tla na parceli
 • Veća udobnost, manje stresa po operatera

AutoTrac Vision

Precizna Ag tehnologija
 • Automatizovano upravljanje u polju s usevima bez sistema za navođenje
 • Smanjena šteta na usevima
 • Veće brzine rada do 30 km/h
 • Pokrijte 20% više hektara na dan

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Precizna Ag tehnologija
 • Savršena preciznost putanje do putanje na brdovitom terenu s priključnom opremom vučnog tipa
 • Manji stres rukovaoca
 • Dosledna sadnja semena i rast useva
 • Lako za instaliranje

Active Implement Guidance

Precizna Ag tehnologija
 • Traktor i priključna oprema drže istu putanju
 • Savršeno poravnate putanje i odstojanje biljaka
 • Bez štete na usevima, bez cevi za navodnjavanje i trakama za sistem kap-po-kap
 • Savršeno prave brazde i ravnomerne leje za seme

Tractor Integrated Active Implement Guidance

Precizna Ag tehnologija
 • Ekonomična alternativa u odnosu na hemijsku kontrolu korova s visokom brzinom plevenja do 16 km/h
 • Minimalno sabijanje zemlje zbog manje težine vozila
 • Fleksibilnost za korišćenje automatizovanog navođenja u ručno sađenim poljima
 • Puna automatizacija upravljanja i brzine za maksimalnu produktivnost i udobnost rukovaoca

MachineSync

Precizna Ag tehnologija
 • Lak istovar u hodu za maksimiziranje produktivnosti
 • Prioritet istovara i manje stresa za rukovaoca
 • Uvećana efikasnost i produktivnost kod više zadataka i operacija s više mašina
 • Potpomaže koordinaciju 2 ili više mašina u 1 polju

In-Field Data Sharing

Precizna Ag tehnologija
 • Uvećajte efikasnost voznog parka
 • Uskladite pokrivenost i linije vodilje između mašina za laku konfiguraciju i kreiranje plana
 • Delite mape pokrivenosti i položaje vozila za optimalnu efikasnost

Tractor Implement Automation

Precizna Ag tehnologija
 • Pojednostavljena operacija: npr. jedan dodir, jedna bala
 • Maksimizirajte propusnu moć i veću produktivnost
 • Relaksiran rad i smanjen stres po operatera
 • Dosledan kvalitet bale, sadnje i ostale rezultate rada
 • Smanjena potrošnja goriva

Active Fill Control

Precizna Ag tehnologija
 • Maksimizirajte udobnost rukovaoca
 • Maksimizirajte efikasnost žetve
 • Omogućite čak i manje iskusnim operaterima da rade uz vrhunsku produktivnost
 • Obavljajte žetvu dan i noć sa minimalnim rasipanjem

AutoTrac RowSense

Precizna Ag tehnologija
 • Omogućava automatsko navođenje u kukuruzu koji je sađen bez sistema navođenja
 • Poboljšava efikasnost žetve čak i u teškim uslovima
 • Poboljšava kvalitet prinosa
 • Smanjuje stres po operatera

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.