1 results

Smernice i automatizacija mašine

Smernice i automatizacija mašine

Active Fill Control

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Maksimalna udobnost rukovaoca
 • Maksimalna efikasnost siliranja
 • Omogućava i manje iskusnim rukovaocima da postignu vrhunsku produktivnost
 • Siliranje dan i noć, uz minimalno rasipanje

Aktivno vođenje priključne mašine

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Traktor i priključna mašina idu po istoj putanji
 • Savršeno uklopljeni prohodi i razmak između biljaka
 • Bez oštećenja useva, cevovoda za navodnjavanje i traka sistema kap-po-kap
 • Savršeno prave brazdice i ujednačeno ulaganje semena
Dva John Deere 6M traktora u golom polju. Jedan vuče Monsomen sadilicu. Drugi vuče Lemken kombinaciju za pravljenje leja

AutoPath

Precizna Ag tehnologija
 • Automatski upravlja linijama navođenja za priključnu opremu različitih radnih zahvata tokom cele godine, od obrade zemljišta u trake do žetve
 • Smanjena su oštećenja useva jer se mašine kreću uvek van posejanih redova
 • Štedi vreme potrebno za konfigurisanje, tako što kreira linije navođenja za uspravne useve
 • Omogućava vam da precizno ubirate polegle useve kada redovi nisu precizno definisani

AutoTrac

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Manji stres rukovaoca, smanjeno preklapanje i neobrađena mesta
 • Do 8%* sniženi troškovi inputa – u zavisnosti od primene
 • Povećanje produktivnosti do 14%**
 • Duži radni dani u uslovima loše vidljivosti
 • Smanjeno sabijanje zemljišta

AutoTrac Automatizacija okretanja

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Smanjenje neobrađenih mesta i preklapanja na uvratini
 • Smanjeni ulazni troškovi za đubrivo, hemijska sredstva i gorivo
 • Smanjeno sabijanje zemljišta na uvratinama
 • Veća udobnost, manje opterećenje rukovaoca

AutoTrac Controller

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Omogućuje integrisano, visoko precizno navođenje za mešovite mašinske parkove
 • Ne menjate originalni upravljač i unutrašnjost kabine
 • Kompatibilno sa John Deere aktivnim vođenjem priključne mašine

AutoTrac Pasivno vođenje priključnih mašina

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Savršena preciznost „prolaz na prolaz“ na brdovitom terenu s priključnim mašinama vučenog tipa
 • Manji stres rukovaoca
 • Dosledna setva i rast useva
 • Lako za instaliranje

AutoTrac RowSense

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Omogućeno automatsko navođenje u kukuruzu koji je posejan bez korišćenja satelitske navigacije
 • Bolja efikasnost žetve čak i u teškim uslovima
 • Bolji kvalitet silaže
 • Smanjen stres rukovaoca

AutoTrac Universal 300

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Premijum John Deere navigacioni sistem za ceo mešoviti mašinski park
 • Reper: vreme prenosa sa mašine na mašinu manje od 30 minuta
 • Minimalna brzina rada 0,5 km/h
 • Otporan na vodu i prašinu
 • Brže određivanje linije

AutoTrac Vision

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Automatizovano upravljanje u polju posejanom bez sistema za navođenje
 • Smanjeno oštećenje useva
 • Veće brzine rada, do 30 km/h
 • Uradite 20% veću površinu, svaki dan

Deljenje podataka u polju

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Povećana efikasnost mašinskog parka
 • Usklađene linije vođenja i mape pokrivenosti između mašina, omogućuju lakše praćenje rada
 • Deljenje mapa pokrivenosti i pozicije mašina za optimalnu efikasnost

Machine Sync

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Lako pražnjenje bunkera u hodu obezbeđuje maksimalnu produktivnost
 • Pražnjenje bunkera po prioritetu i manji stres za rukovaoce
 • Povećanje efikasnosti i produktivnosti pri obavljanju više operacija sa više mašina
 • Olakšava koordinaciju dve ili više mašina u jednom polju

Priključna mašina upravlja traktorom

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Pojednostavljen rad: jedan dodir, jedna bala
 • Maksimalna propusna moć prese i veća produktivnost
 • Opušten rad i smanjen stres rukovaoca
 • Ujednačen kvalitet bala, setve i drugih rezultata rada
 • Niža potrošnja goriva

Traktor sa integrisanim aktivnim vođenjem priključne mašine

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Međuredna kultivacija brzinom 16 km/h, alternativa hemijskoj kontroli korova
 • Minimalno sabijanje zemljišta
 • Automatsko navođenje i na poljima posejanim bez upotrebe satelitske navigacije
 • Potpuno automatizovano upravljanje

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.