Žetva

Boost your Harvest Potential

Žanjite pri najvećoj brzini uz potpunu širinu hedera. Donosite odluke u pokretu na osnovu analize useva u realnom vremenu. Sakupite važne podatke za analizu prinosa i planirajte seme i sađenje za sledeću godinu. John Deere tehnologija precizne poljoprivrede će vašu žetvu podići na sledeći nivo.

HarvestLab™: Silaža najboljeg kvaliteta

HarvestLab™: Silaža najboljeg kvaliteta

Prava hrana usrećuje i životinje i farmere. Izvođač Andreas Feil zna to veoma dobro. Zahvaljujući HarvestLab™ 3000, on može da analizira žetvu kukuruza do poslednjeg vlakna dok je još u polju.

Preciznost kao misija

Preciznost kao misija

Klijenti poljoprivrednog izvođača Flaskamp više od 10 godina koriste prednosti koje pruža precizna poljoprivreda. Kompanija pruža podršku kod jednostavnih početnih poslova kao i složenih zadataka precizne poljoprivrede.