Dva poljoprivrednika stoje u polju sa John Deere žetelicom pored njih.

VELIKI SKOKOVI. ZA DOBRO SVIH.

Pogled iz vazduha na John Deere žetelicu u polju, osobu koja hvata avokado koji visi sa drveta i strelicu koja pokazuje ka Africi na ilustraciji Zemlje.

Izveštaj o uticaju na poslovanje 2023

U izveštaju o uticaju na poslovanje 2023. istaknuta su nastojanja kompanije John Deere da stvori održive ishode za kupce, zaposlene, akcionare i zajednice širom sveta. U izveštaju se takođe detaljno opisuje naš finansijski učinak i nastavlja se prikazom napretka u ostvarivanju naših ambicioznih skokova.