AutoTrac VisionPrecizna Ag tehnologija

  • Automatizovano upravljanje u polju s usevima bez sistema za navođenje
  • Smanjena šteta na usevima
  • Veće brzine rada do 30 km/h
  • Pokrijte 20% više hektara na dan
Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Navođenje bez linija vodilja

Funkcija AutoTrac Vision koristi kameru montiranu na prednjem kraju za detekciju ranog kukuruza ili žitarice s najmanjom visinom od 10 cm. Jedinstveno spajanje slike kamere i automatski generisanih A-B linija osiguravaju da možete da se oslonite na sistem za navođenje mašine čak i na mestima gde kamera nije u stanju da detektuje različite redove useva. AutoTrac Vision će raditi čak i s rezervoarom balege u kukuruzu rano u sezoni čim biljka ima visinu od najmanje 20 cm.

*Dostupno samo za John Deere R4023, R4030, R4038, R4045, R4630, R4730, R4830 i R4930