Active Implement GuidancePrecizna Ag tehnologija

  • Traktor i priključna oprema drže istu putanju
  • Savršeno poravnate putanje i odstojanje biljaka
  • Bez štete na usevima, bez cevi za navodnjavanje i trakama za sistem kap-po-kap
  • Savršeno prave brazde i ravnomerne leje za seme
Odštampaj

Za ultimativnu preciznost

Kada je apsolutno neophodna preciznost, onda aktivno vođenje priključne opreme obezbeđuje da traktor i priključna oprema prate istu putanju, onemogućavajući oštećenje useva u ponovljenim prolazima. Ona takođe sprečava slučajno oštećenje cevovoda za navodnjavanje ili kanala.

Sistem funkcioniše sa priključnom opremom kojom se može upravljati sa bočnim premeštanjem, vučnom rudom, osovinom ili upravljanjem točkićima. StarFire 6000 prijemnici se montiraju na traktoru i priključnoj opremi, omogućavajući im međusobnu komunikaciju i obezbeđujući apsolutnu preciznost na zemlji. Mogu se pratiti prave, zakrivljene ili kružne putanje pomoću RTK ili SF3 signala. Funkcija deljeni signal omogućava da dva StarFire 6000 prijemnici dele korektivne signale u primenama s dva prijemnika, obezbeđujući prednosti višljeg nivoa signala.

Upravljanje plugom

Upravljanje plugom

Pravite apsolutno prave brazde sa iSteer Plough pomoću plugova s promenljivim podešavanjem radne širine. iSteer vam sada takođe omogućava oranje zakrivljenih polja.

* Dostupno u odabranim državama