HarvestLab 3000Tehnologija za preciznu poljoprivredu

 • HarvestLab 3000 senzor koristi blisku infracrvenu (NIR) spektroskopiju, za analizu hemijskog sastava požnjevenih useva, silaže ili osoke (jedan senzor, tri primene)
 • Automatsko prilagođavanje dužine seckanja na osnovu sadržaja suve materije (siliranje)
 • Analiza sastojaka pri punjenju i pražnjenju cisterne za osoku
 • Može da se koristi i kao laboratorijska jedinica za racionalno određivanje sastojaka obroka koji utiču na zdravlje stoke.

Jedan senzor – tri primene

Razvij sveSkupi sve

Jedan senzor – tri primene

Jedan senzor – tri primene

Razvijeno i patentirano zajedno sa Carl Zeiss, HarvestLab senzor 3000 koristi blisku infracrvenu (NIR) spektroskopiju za analizu različitih sastavnih delova unutar obrađenih useva, silaže ili balege. Već 2009. godine tehnologija je sertifikovana od strane Deutsche landswirtschaft gesellschaft (Dlg) za analizu suve materije kukuruzne silaže uz neznatno odstupanje između 0,67 i 1,85%. Naše različite kalibracije su dalje poboljšane, dodajući više uzoraka iz više tipova useva/goveđe balege, sorti/hrane i regiona iz godine u godinu.

Novi HarvestLab 3000 hardver odražava najmodernu tehnologiju i oslanja se na milione sate iskustva u polju. Senzor može da obradi 12% širi spektar talasnih dužina za dodatnu preciznost i obezbeđuje više od 4.000 mernih tačaka u sekundi. Obično to je jednako oko 1 milion merenja po punjenju. Što vam obezbeđuje ne samo jednu vrednost nasumične uzorka nego i statistički solidne podatke u hodu. Greške koje se obično pojavljuju tokom ručnog sakupljanja uzorka, kao što je kiseonik ili izlaganje toplote dok uzorak ne stigne u sledeću laboratoriju, su kompletno eliminisane. Na kraju ali ne manje važno, svi podaci se prikazuju i dokumentuju specifično za mesto u realnom vremenu. Time se omogućava operateru da prilagodi podešenja i omogućava automatska optimizacija mašine dok je još u polju umesto nekoliko dana čekanja rezultata iz laboratorije.

Silažni kombajn

Poljoprivredna žetelica

U jednom polju vlaga useva može da varira do 20%, što zahteva drugačije dužine rezanja da bi se osiguralo savršeno sabijanje silaže bez zarobljenog kiseonika. Montiran na John Deere kombajn za stočnu hranu, HarvestLab 3000 omogućava automatsko prilagođavanje dužine rezanja na osnovu sadržaja suve materije. Automatsko podešavanje doze inokulanta pomaže u optimizaciji fermentacije i može uštedeti do 10% aditiva za silažu.

Pored suvih materija možete takođe dobiti veoma precizna očitavanja u realnom vremenu za sirov protein, skrob, sirova vlakna, NDF, ADF, šećer i sirov pepeo. Time možete naplatiti ili kupiti letinu na osnovu kvaliteta, a ne kvantiteta. Pregledanjem i upoređivanjem svih podataka dokumentacije specifičnih za mesto u John Deere operativnom centru možete praviti odluke na osnovu činjenica za različitost izbora, prehranu useva i više. Van sezone možete se pripremati profesionalno za čak uspešniju sledeću sezonu.

 • Automatska korekcija dužine rezanja na osnovu suve materije, radi bolje gustine i kvaliteta silaže
 • Precizno podešavajte dozu inokulanta radi optimizacije fermentacije
 • Donosite dobro utemeljene odluke u pogledu izbora useva za sledeću sezonu
 • Informacije o sastavu mogu da se štampaju direktno u kabini

Senzor sastava osoke - pametna distribucija organskog đubriva

Senzor stajskog đubriva – pametna distribucija organskih hranjivih sastojaka

Stajsko đubrivo je organsko đubrivo bogato hranjivim materijama. Međutim, do sada je prirodno variranje i brzo stavljanje prepuštalo uspeh stajskog đubriva slučajnosti. Sa John Deere senzori stajskog đubriva imate jedinstvenu prednost da precizno primenite N, P, K na ciljnu i ograničenu hranjivu materiju u kg/ha i čak koristite mape recepture specifične za mesto.

John Deere senzor stajskog đubriva može analizirati sastojke ne samo tokom punjenja nego i tokom primene, sekundu pre nego što hranjive sastojke dospeju do zemlje. To je neprocenjiva prednost nad ostalim sistemima, jer su uzete u obzir varijacije u prirodnim hranjivim materijama i sleganje tokom transporta i nadoknađeni su s automatskom brzinom i/ili prilagođavanjem protoka u realnom vremenu. Štaviše, podaci John Deere senzora stajskog đubriva mogu da se bežično pošalju John Deere operativnom centru za dalju obradu.

 • Odredite količinu hranjivih materija od € 0,75 do € 1,50/m³, smanjujući troškove mineralnog đubriva
 • Izbegavajte padanje useva i steknite dosledniji rast useva
 • Maksimizirajte prinos i kvalitet dok ostajete u zakonskim okvirima
 • Kompatibilan sa većinu cisterna za goveđu balegu i sistemima creva

Mobilna laboratorija – brzo dobijanje rezultata analize sastojaka

Mobilna laboratorija – bez čekanja na rezultate iz laboratorije

Senzor John Deere HarvestLab 3000 može da se koristi i kao laboratorijska jedinica u skladištu ili kućnoj kancelariji, obezbeđujući vrednost tokom cele godine. Mogućnost povezivanja sa strujnom utičnicom na vozilu pruža vam potpunu mobilnost i omogućava vam najaktuelnije informacije bez obzira gde se nalazite. Rezultati u realnom vremenu vam pomažu za pravilno upravljanje bunkerom, precizno određivanje porcija stočne hrane i zdravlje stoke. Kao rezultat, možete da uštedite na nepotrebnim dodacima ishrani i da ujedno postižete veće prinose u proizvodnji govedine, mlečnih proizvoda ili biogasa i, konačno, veću profitabilnost poslovanja.

Naš potpuno novi veb interfejs obezbeđuje uputstva korak po korak i lepo vizuelizuje podatke, tako da možete doneti prave izbore.

 • Kompletna procena sastava za farmere, operatere postrojenja na biogas i nutricioniste
 • Detekcije kvaliteta hrane u realnom vremenu
 • Lako planirajte hranjenje tokom zime
 • Novi veb interfejs naklonjen korisniku