Section ControlTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Smanjeni troškovi inputa
  • Manje oštećenje useva i smanjen uticaj na životnu sredinu
  • Automatski uključuje/isključuje sekcije da bi se izbeglo preklapanje prolaza u polju i kod okretanja na uvratinama
  • Obezbeđuje ravnomeran raspored i ujednačen porast biljaka, naročito na uvratinama
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Nema više preklapanja, nema više rasipanja

John Deere kontrola sekcija automatski uključuje i isključuje pojedine sekcije priključne mašine, na unapred definisanim mestima u polju. Sistem je kompatibilan sa svim John Deere priključnim mašinama koje podržavaju funkciju kontrole sekcija i priključnim mašinama drugih brendova, koje su usklađene sa standardom AEF ISOBUS Task Controller Section Control (TC-SC).

Smanjenjem preklapanja i nepokrivenih površina u polju, John Deere kontrola sekcija vam omogućava da primenite tačne količine đubriva, semena i zaštitnih sredstava gde je to potrebno. Kao rezultat, smanjeni su troškovi ulaganja i povećana je efikasnost, uz manje oštećenje useva i uticaj na životnu sredinu. Sprečavanjem prekomernog prskanja i prevelike potrošnje semena, John Deere kontrola sekcija pomaže u pravljenju najboljih mogućih uslova za vaše useve.