Greenstar Rate ControllerTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Manje oštećenje useva
  • Bez duple setve
  • Smanjeni troškovi ulaganja
  • Nadogradnja starijih priključnih mašina na funkciju kontrole sekcija
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Povežite priključne mašine koje nemaju ISOBUS

Kompaktan GreenStar Rate Controller je rešenje za naknadnu postavku koje omogućava kontrolu sekcija i norme primene, na priključnim mašinama koji nemaju ISOBUS, tako što ima funkciju interfejsa za vaš monitor. Možete automatski kontrolisati količinu đubriva, hemikalija, hranjivih materija i semena, bez potrebe za drugim monitorom. GreenStar Rate Controller  se integriše sa mnogobrojnim priključnim mašinama kao što su vučene prskalice (John Deere ili drugi brendovi), rasipači osoke, sistemi za tečno đubrivo i sejalice.