Heder za više vrsta useva, sa dužinom hederskog stola od 710 mm, sa mogućnošću izduživanja

Sto koji se kompletno produžava na impresivnu dužinu od 1200 mm

 

Ultimativni izduživi 700X heder, sa mogućnošću košenja različitih vrsta useva

Hederi serije 700X, sa hederskim stolom od 710 mm, mogu se izdužiti na impozantnu dužinu od 1200 mm, postavljajući nove standarde za sitnozrne useve u svim kritičnim segmentima.

 

Dužina stola koje se produžava za izazovne uslove

Promenite dužinu stola u radu

Dužina hederskog stola od 710mm, koja se po potrebi može izdužiti, povećava produktivnost u otežanim uslovima rada, kao što je polegao usev, često usmeren samo u jednu stranu čime se otežava sam proces žetve. Prolikom rada u polju, naviše i naniže možete promeniti dužinu stola u radu. Time se postiže manje zagušenje i gubitak zrna, jer kosite usev pre nego što ga pužni transporter zahvati, tako da u polju ima manje rsturenog zrna. Pri 1200 mm, potpuno izdužen sto je jednak dužini profesionalnom produžetku za uljanu repicu.

Brza i laka adaptacija na željeni usev

Adaptacija na željeni usev za manje od 3 minuta

Bez montaže ikakvih kaiševa i limova, adaptacija za uljanu repicu ili suncokret je brza. Samo uklonite pregradu i instalirajte mehaničke bočne kose, koje su smeštene na nosačima na zadnjoj strani hedera. Sa težinom od samo 23 kg, kose imaju mehanički pogon bez velikih motora instaliranih u gornjem delu. Time se smanjuje habanje i vibracije i minimiziraju gubici usled loma.

sinhronizovani motori na heder od 10,70 i 12,20 m

Noževi sa uglađenim direktnim pogonom

Kosa se pogoni preko vratila umesto kaiševa ili lanaca, sa epicikličnim pogonom, koji proizvodi linearno kretanje, pri čemu se smanjuje habanje i povećava vek trajanja. Na hederima od 10,70 i 12,20 m, kosa je podeljena na dve polovine sa pogonom od strane sinhronizovanih motora za smanjivanje vibracija. Ona takođe smanjuje potencijalno zagušenje jer je opterećenje manje na svakoj sekciji noža.

Savetnik za dužinu stola na displeju CommandCenter automatski postavlja pravu dužinu stola za vaš usev, u zavisnosti od visine strnjike i useva, tako da ćete obaviti žetvu uvek uz optimalna podešenja.

Izaberite model hedera koji najviše odgovara vašim potrebama u žetvi, kako biste dobili više informacija.

MODELŠIRINA KOŠENJA, MDUŽINA HEDERSKOG STOLA, MMBROJ REZOVA KOSE U MINKonfiguracija za uljanu repicu

6,70

490 – 1,200

980

135 cm meh. Bočni noževi

7,60

490 – 1,200

980

135 cm meh. Bočni noževi

9,15

490 – 1,200

980

135 cm meh. Bočni noževi

10,70

490 – 1,200

980

135 cm meh. Bočni noževi

12,20

490 – 1,200

980

135 cm meh. Bočni noževi