Kombajni - delovi i održavanje

Delovi za kombajn

Pripremite se za savršenstvo

Najkvalitetniji delovi u klasi i redovni pregledi su ključni faktor za vrhunske perfomanse žetve za mnoge naredne sezone.

Štitnici noža

Zamena duplih prstiju – kada i zašto

Zamenite duple prste kada su polomljeni, savijeni ili kada zazor prekorači 5,4mm. Smanjićete potrošnju goriva uštedom u potrebnoj snazi, smanjićete vreme zastoja i ukupne troškove održavanja zbog manjeg habanja pogonskog kaiša i noževa.

Delovi za sečenje

Zamena noževa kose – kada i zašto

Pratite stanje noževa kose hedera kako bi na vreme uočili oštećenja i pohabanost i zamenite ih da biste osigurali kvalitetno sečenje reznog aparata i sprečili otresanje letine čupanjem. Dobijate veću brzinu žetve, uštedećete gorivo uštedom potrebne pogonske snage i povećaćete vek trajanja pogonskog kaiša.

Prsti pužnog transportera

Zamena prstiju pužnog transportera – kada i zašto

Polomljene, savijene ili prekomerno pohabane prste pužnog transportera treba zameniti da bi se obezbedio optimalan dotok mase u grlo kombajna i vršidbenu komoru i povećala brzina vožnje.

Remeni

Zamena kaiševa – kada i zašto

Kada primetite da se pojavljuju vidljive naprsline na kaišu ili kada počne da pravi neuobičajenu buku, onda je vreme za njegovu zamenu. Imaćete prednosti zbog boljeg prenosa snage, minimalnog proklizavanja i manje vibracija. Između ostalog, uvek čuvajte rezrevne kaiševe na temperaturama između +15°C i +25°C i to na suvom mestu.

Turpijaste šipke

Zamena šina bubnja – kada i zašto

Kada je profil na šini bubnja ispod 6 mm u najvišoj tački, onda stvarno treba da je zamenite. Samo pravilan profil zubaca obezbeđuje optimalne performanse vršenja, naročito kada radite u teškim uslovima povećane vlage i primesa.

Lanci

Zamena lanaca – kada i zašto

Zamena lanaca na vreme je veoma bitna za pravilan rad kombajna. Uobičajeni pokazatelji zamora su polomljene unutrašnje ploče, pohabane osovinice zbog polomljenih unutrašnjih ploča ili pucanje lanca usled zamora. Takođe zamenite ih kada istezanje prekorači 3%, što je izazvano prekomernim habanjem osovinica i čaura. Koristite kontrolni merač pohabanosti lanaca za brzo testiranje.

Noževi sekača slame

Zamena noževa sečke – kada i zašto

Polomljeni, oštećeni ili potrošeni noževi sečke za slamu mogu prouzrokovati loš kvalitet sečenja mase i veću potrošnju snage i goriva – noževe sečke za slamu treba da zamenite na vreme. Novi noževi sečke značajno poboljšavaju performanse rada sečke, smanjuju opasnost od većih oštećenja i smanjuju ukupne troškove rada.