722XHeder

  • Širina košenja 6,70 m
  • Dužina hederskog stola od 490 do 1200 mm
  • Noževi kose sa 980 rezova/min
  • Pužni transporter Ø 660 mm
  • Mehanička bočna kosa dužine 135 mm (opcija)

Proizveden za niske gubitke zrna

Hederi serije 700X, sa izduživim hederskim stolom, nude mnoštvo inovativnih opcija. Adaptacija za usev traje manje od 3 minuta, bez upotrebe alata. Gubitak zrna je obično manji od 1% kod uljane repice* zahvaljujući izdužavanju stola na 1200 mm. Sve kontrole su kompletno integrisane sa automatskim funkcijama, za olakšano konfigurisanje. Ovo je savršen heder za rukovaoce kojima je potrebna brza adaptacija za različite useve.

* Tehničke analize hedera različitih tipova, Michel Allmrodt, Univerzitet Martin-Luther, Halle-Wittenberg