RASTUĆE POSLOVANJE

Gator, kupac, polje

 

 

U južnom delu Danske je 33°C. Posle dugotrajne suše trava je sva žuta i preduzimači nemaj šta da kose. S mašinama na ler gasu i operaterima kod kuće, kompanije moraju da izađu na kraj s dubokim korenima i pametnim strategijama. OKNygaard ima oboje.

Piter Porap čvrsto veruje u strateško planiranje. Kao jedan od direktora OKNygaard, on odlučuje koje mašine uspešan preduzimač kupuje ili uzima na lizing za njegov širok portfelj. Pored usluga uređivanja travnjaka kompanija takođe ima odeljenje za ‘beton’ koje instalira odvodne kanale i gradi velike površine kao što je parking za vozila. Ova dva stuba zajedno pružaju poslovanju neophodnu stabilnost i fleksibilnost za adaptiranje i rast, podržano od strane ugovora na više godina koja omogućavaju solidno finansijsko planiranje.

Komercijalno košenje, kupac, mašinska sala, komercijalna kosačica
Komercijalno košenje, mašinska sala, Z997R, kosačica s nultim okretanjem

S jedanaest flota – po jednoj u svakoj bazi kompanije –, OKNygaard poseduje impresivan magacin opreme. No, Piter ističe da su ljudi najbitniji. “Za rast poslovanja kao što je naše potrebni su vam pravi ljudi i prave strukture na mestu. To je timska aktivnost, a ne operacija jednog čoveka. A mi pažljivo gradimo naš tim.”

Pomoću prijateljski naklonjene i efikasne usluge i pametnog imidža korporacije, OKNygaard ima dobru reputaciju koja je jednako atraktivna osoblju i kupcima. Kao što kaže Piter, svako od naših 560 zaposlenih je takođe i prodavac u kompaniji.

Komercijalno košenje, mašinska sala, kosačica s okretanjem u mestu, kompaktni komunalni traktori, kupac, diler, razgovor

RAD S NAJBOLJIMA

Govoreći o prodaji, Piterov odnos s John Deere dilerom je još jedan važan faktor za uspeh. On i Ole Matisen odavno se poznaju i dosta su poslovali tokom godina. 2003. godine Ole je bio čovek koji je Piteru isporučio svoju prvu zelenu mašinu; danas, OKNygards koristi oko 80 John Deere proizvoda za travnjak. U trenutnoj floti postoji 1550 prednja kosačica, 1600 široka rotaciona kosačica, plus izbor traktora u kome spadaju deset potpuno novih 2036R i mašine serije 6. Sve je novo ili skorašnje, u skladu s politikom kompanije.

     

Po pitanju TCO, jedanaest lokalnih menadžera znaju iz iskustva da se investiranje u John Deere isplati preko višeg aktivnog vremena rada. Ali nije samo reč o mašinama. Piter redovno testira i konkurentske proizvode i nije mu teško da podstakne Olea da smisli čak i bolja rešenja. A tada stvari postaju zaista interesantni.

Ol Matesen je počeo kao mehaničar, zatim je prešao u prodaju i nastavio narednih 10 godina svojim John Deere zastupništvom pre nego što ga je prodao Semleru Agrou. Pa ako tražite kreativno rešenje za travnjak, onda je Ole pravi čovek za to. Pre samo 4 nedelja, Piter je nazvao da javi da je regionalnom menadžeru potrebna rotaciona kosilica za novi ugovor o fudbalskom terenu, i šta je Ole mislio o konfiguraciji koju je hteo da kupi? Ole je pažljivo slušao, onda je zavrteo glavom i smislio je rešenje koje je drugačije – i 2000 kg lakše. “Prilikom demonstracije menadžer i osoblje svakako su pažljvo gledali,” vraća film Ole. “Prvo su gledali namrgođeno, onda sa smeškom … a zatim su rekli da je ovo nešto najbolje što su ikada videli.”

Sebe vidim više kao savetnika za mašinu nego kao prodavca.
OLE MATHIESEN
JOHN DEERE SALES MANAGER GOLF

Za Pitera i njegovu kompanije značajno je da ima partnera koji deli njegovu sposobnost da misli unapred i izvan okvira. Ole Matese i John Deere rado podržavaju strukturu kompanije gde god je to moguće – na primer u servisiranju i popravljanju njegove John Deere flote vozila. Kao mnogi preduzimači OKNygard sam radi rutinsko održavanje i popravke. Međutim, umesto da održava radionice u svim 11 bazama, on koristi svoj sopstveni tim za ‘brzi odziv’: čovek u plavom.

PLAVA SUSREĆE ZELENU

Ljudi u plavom su obučeni OKNygaard mehaničari koji odlaze operaterima u polju kada je neophodno zameniti nož ili kaiš. Oni takođe obavljaju rutinska održavanja na John Deere mašinama u kompaniji u intervalima od 6 ili 12 meseca. Kada go im zatreba pomoć oni telefonom pozovu svoje kolege u John Deere za profesionalnu asistenciju i porudžbinu delova na licu mesta.

     

Kao uslužna kompanija i mi zahtevamo odličnu uslugu. Zbog toga koristimo John Deere.
PETER PORUP
DIRECTOR OKNYGAARD
Komercijalna kosidba, Gator, diler, kupac, bašta

LJUDSKI POSAO

Ova lična usluga je samo još jedan primer koliko su važni ljudi i veštine ljudi u današnjem poslovnom okruženju. Lako je pričati o vrednostima i filozofijama kada posao cveta. Međutim, kada udari toplotni talas kao 2018. godine, onda na delu stupa način kako kompanija tretira svoje ljude.

Kao većina preduzimača OKNygaard poseduje kontigent dopunskih radnika koji ublažavaju uticaj na zaposlene, i ‘vremensku banku’ koje osoblje može popunjavati u zauzetim mesecima, a onda trošiti polako da bi im primanja bila redovna. Međutim, kompanije ide još dalje od toga. “Mi želimo da naše ljudstvo napreduje,” objašnjava Piter Porup. “Zato ih podstičemo da nauče nove veštine na kursu kompanije, ili da čak kompletno ponovo prođu obuku, umesto de sede kući.”

Za Pitera Porupa ionako sedenje kod kuće nikada nije bila opcija. Pored strasti koju ima za golf i deli sa svojom porodicom, Piter je strastven (i veoma takmičarski nastrojen) biciklista koji potpuno uživa u planinskom biciklizmu i drumskim trkama na daljinu sa svojim lokalnim klubom. Kao što Ole Matisen ističe, to je jedino područje gde se on i njegovi dugoročni klijenti nikada neće sresti oči u oči. “Zašto da se znojiš od Danske do Pariza kada možeš da se voziš u klimatizovanom automobilu?”

Komercijalna kosidba, kupac na trkačkom biciklu