Connected SupportTehnologija za preciznu poljoprivredu

Maksimizirajte vreme rada mašine: 

Započnite radni dan bez brige, znajući da se o vama i vašim mašinama daljinski brinu iskusni servisni stručnjaci.

ALT TEKST ČUVARA MESTA

Povezana podrška za korisnike

Zastupnici kompanije John Deere imaju pristup jedinstvenim i najsavremenijim daljinskim alatkama kao što je, Experts Alerts, za pružanje vrhunske podrške, koja vam pomaže da optimalno podesite mašine i povećate vreme rada bez kvara. Većina naših mašina fabrički ima daljinsku vezu sa servisom u periodu od 5 godina, kako bi ovlašćeni dileri mogli da koriste ove alate, naravno pod uslovom da ste za to dali svoju saglasnost.

Povezana podrška za korisnike

Podrška za daljinsko podešavanje mašine

Alatka daljinski pristup monitoru značajno smanjuje vreme konfiguracije vaše mašine, jer omogućava povezivanje stručnih ljudi ovlašćenog prodavca sa vašim monitorom u kabini, radi pomoći oko konfiguracije. Ona omogućava stručnjacima ovlašćenog prodavca da vam pomognu oko unapređenja performansi i mnogo olakšava komunikaciju, kada naiđete na probleme, što značajno štedi vreme za njihovo otklanjanje.

Povezana podrška za korisnike

Obuka prilikom primopredaje mašine

Obuka rukovaoca kod vašeg prodavca. Na obuci se ističu ključne funkcije koje utiču na produktivnost vaše mašine i objašnjava kako da ih koristite da biste postigli optimalne rezultate.

Povezana podrška za korisnike

Daljinsko praćenje mašine

Stručna služba ovlašćenog zastupnika obavlja daljinski nadzor rada vaše mašine pomoću alata John Deere Connected Support, kao što su Expert Alerts i Machine Dashboard. Ako te alatke pokažu da nešto nije u redu sa mašinom, odmah ćete biti obavešteni i dobićete proaktivnu podršku koja vam je potrebna da rizik od kvara svedete na najmanju meru.

Povezana podrška za korisnike

Stručna upozorenja

Expert Alerts, naše najnovije rešenje sistema podrške, je zasnovano na softverskim algoritmima koji mogu da predvide određene probleme u radu mašina, pre nego što se desi negativan uticaj ili oštećenje. Pošto se dijagnostičke informacije i podaci o popravci automatski generišu, serviseri mogu da reaguju brže i vreme zastoja se značajno smanjuje.