Connected SupportPrecizna Ag tehnologija

Maksimizirajte vreme rada mašine:
Započnite vaš radni dan bezbedno znajući da ste vi i vaša mašine zbrinuti od strane veštog i iskusnog daljinskog specijaliste servisa.

Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Povezana podrška za korisnike

Zastupnici kompanije John Deere imaju pristup jedinstvenim i najsavremenijim daljinskim alatkama kao što je Experts Alerts za pružanje vrhunske podrške koja vam pomaže da optimizujete performanse mašine i povećate vreme ispravnog rada. Većina naših mašina dolaze s pet godina konektivnosti iz fabrike da omoguće našim zastupnicima da iskoriste ovde prisutne alatke, pod uslovom da ste za to dali svoju saglasnost.

Povezana podrška za korisnike

Podrška za daljinsko podešavanje mašine

Alatka daljinski pristup ekranu značajno smanjuje vreme konfiguracije vaše mašine, jer omogućava povezivanje stručnjaka prodavca s vašim ekranom u kabini za pomoć prilikom konfiguracije. Ona takođe omogućava stručnjaku prodavca da vam pruži podršku za unapređenje performansi i značajno vam olakšava komunikaciju s vašim prodavcem kada naiđete na probleme, koji su drugi faktor produženja rada.

Povezana podrška za korisnike

Obuka prilikom primopredaje mašine

Posvećena obuka vozača kod vašeg prodavca. Obuka ističe ključne funkcije za produktivnost vaše mašine i objašnjava kako da ih koristite za optimizaciju vaših operacija.

Povezana podrška za korisnike

Daljinski nadzor mašine

Zastupnikovi stručnjaci vrše daljinski nadzor radnih uslova vaše mašine kroz alatke John Deere Connected Support, kao što su Expert Alerts i Machine Dashboard. Ako te alatke ukažu da nešto nije u redu sa mašinom, neko će vas odmah kontaktirati i primićete proaktivnu podršku koja vam je potrebna da na najmanju meru svedete rizik od prekida rada.

Povezana podrška za korisnike

Stručna obaveštenja

Stručna obaveštenja, naše najnovije unapređenje sistema, su zasnovana na softverskim algoritmima koji mogu da predvide određene predstojeće probleme pre nego što mogu da imaju negativan uticaj ili da izazovu kolateralnu štetu. Pošto se dijagnostičke informacije i podaci o popravci generišu automatski, serviseri zastupnika mogu da reaguju brže i vreme zastoja se značajno smanjuje.