Machine SyncTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Lako pražnjenje bunkera u hodu obezbeđuje maksimalnu produktivnost
  • Pražnjenje bunkera po prioritetu i manji stres za rukovaoce
  • Povećanje efikasnosti i produktivnosti pri obavljanju više operacija sa više mašina
  • Olakšava koordinaciju dve ili više mašina u jednom polju
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Kombajn kontroliše traktor

Machine Sync podrazumeva sinhronizaciju vožnje traktora sa prikolicom od strane kombajna pri pražnjenju bunkera u polju, upotrebom GPS navigacije. Osigurava se veća bezbednost ljudi i mašina, naročito u trenucima dugih iscrpljujućih radnih dana, koji traju do kasno u noć.

Sistem pruža važne logističke informacije kao što je nivo zrna u bunkeru svakog kombajna. Vozači traktora tako mogu da donesu pravu odluku kom kombajnu će prvo prići radi pražnjenja bunkera. 


Samohodni kombajn sa traktorom

Silažni kombajn kontroliše traktor

Machine Sync aplikacija kontroliše prostor u obliku slova ‘U’, oko silažnog kombajna, što je korisno prilikom siliranja sa direktnim punjenjem prikolice, gde traktor i silažna prikolica moraju da se nalaze u svakom trenutku u neposrednoj blizini. Silažni kombajn može da kontroliše brzinu kretanja traktora sa desne, zadnje ili leve strane u trenutku istovara, bez ikakvog rasipanja. Mogućnost kontrole dva traktora istovremeno olakšava bolju sinhronizaciju pri promeni sa jedne na drugu prikolicu, smanjujući rasipanje useva.

Traktor sa traktorom

Traktor kontroliše traktor

Machine Sync je odlično rešenje kada se koriste vučne mašine za ubiranje useve, kao što su krompir ili luk. Traktor koji vuče mašinu za ubiranje, kontroliše kretanje traktora koji vuče transportno sredstvo. To je naročito važno u operacijama gde prikolica mora da se nalazi u blizini mašine za ubiranje. Machine Sync obezbeđuje konstantno rastojanje između mašine i transportnog sredstva, tokom procesa istovara i izbegava potencijalni sudar.