AutoPathPrecizna Ag tehnologija

  • Automatski upravlja linijama navođenja za priključnu opremu različitih radnih zahvata tokom cele godine, od obrade zemljišta u trake do žetve
  • Smanjena su oštećenja useva jer se mašine kreću uvek van posejanih redova
  • Štedi vreme potrebno za konfigurisanje, tako što kreira linije navođenja za uspravne useve
  • Omogućava vam da precizno ubirate polegle useve kada redovi nisu precizno definisani
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Kako funkcioniše

Tokom obrade zemljšta u trake ili u operaciji setve, prijemnik StarFire, postavljen na priključnoj opremi, snima tačnu lokaciju svakog reda useva. Ovi podaci su automatski sačuvani u John Deere Operations Center-u i upotrebljavaju se od strane AutoPath -a, za kreiranje preciznih linija navođenja za svaki red useva, što može biti od koristi za druge radne operacije tokom ostatka proizvodne sezone. Linije navođenja pokrivaju spoljne granice, unutrašnje granice, neobrađene delove parcele i redove useva.

ThumbnailJohn Deere S700

Prednosti

Ako koristite priključke različitih radnih zahvata za setvu, đubrenje, prskanje i žetvu, onda AutoPath obezbeđuje da točkovi uvek prate posejane redove za sve naredne radne operacije. Takođe, precizno ćete vršiti usejavanje semena na vrh obrađene trake za ostvarenje maksimalnih prinosa. Prilikom žetve, mašina će biti navođena na tačnu početnu tačku pomoću automatskog proračuna linija navođenja za zadatu širinu hedera. Žetva poleglog useva je laka jer mašina tačno zna gde se nalaze redovi biljaka.