Active Fill ControlTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Maksimalna udobnost rukovaoca
  • Maksimalna efikasnost siliranja
  • Omogućava i manje iskusnim rukovaocima da postignu vrhunsku produktivnost
  • Siliranje dan i noć, uz minimalno rasipanje
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Siliranje bez stresa

Zamislite koliko bi bilo lakše kada bi lula vašeg silažnog kombajna imala automatsku kontrolu! Kao rukovalac biste mogli da radite opuštenije, jer je osigurano optimalno punjenje prikolica, bez prosipanja. Sada možete da se potpuno usredsredite na kontrolu rada kombajna i njegovo podešavanje za postizanje optimalnih performansi.

Istovar pozadi

Punjenje prikolice iza kombajna

John Deere Active Fill Control pomoću stereo kamere automatski upravlja rotacijom i položajem usmerivača lule. Sistem aktivno prati položaj prikolice i usmerava usitnjenu masu u prazan prostor, po izabranoj strategiji punjenja. Sistem automatski puni prikolice do maksimalnog kapaciteta, omogućujući rukovaocu da se fokusira na zadatke vezane za produktivnost rada, kao što je optimalna podešenost mašine. Funkcija Active Fill Control automatski usmerava lulu i pri punjenju prikolice iza kombajna, recimo pri prvom prohodu silažnog kombajna u parceli.