Fleet ManagementPrecizna Ag tehnologija

  • Manje telefonskih poziva jer svako u organizaciji zna položaj mašine
  • Lakše planiranje izmena rasporeda jer su sve mašine vidljive na prvo pogled
Odštampaj

Poboljšajte efikasnost

Ako u poljoprivrednoj proizvodnji koristite nekoliko mašina, i to možda na nekoliko lokacija, mnogo će vam značiti da sve aktuelne operativne informacije imate uvek pri ruci, na mobilnim uređajima. Na jednoj mapi možete da imate kompletan pregled svojih polja i mašina, vizuelizujete trenutnu poziciju svih svojih mašina na GPS-u i pratite istoriju lokacija. A ako podesite geo-ograde, mogu da vam stižu upozorenja kad vaše mašine izađu iz određenih oblasti.

Daljinski pristup

U svakom trenutku možete daljinski da vidite podešavanja mašine i podatke o upotrebi i učinku, pa čak i da poredite neke podatke između mašina. Ako uočite potencijal za optimizaciju učinka, možete brzo da pokrenete sesiju daljinskog pristupa ekranu da biste rukovaocu pomogli oko mašine i podešenja ISOBUS priključne opreme. Kada su podaci vizuelni, to umnogome olakšava rad sa njima. Uživaćete u jasnoći prikaza, jer vam polja u boji omogućavaju da pratite da li je posao završen u svim poljima ili je nešto propušteno.