Upravljenje mašinskim parkomTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Manje telefonskih poziva, jer svako u organizaciji zna lokacije mašina
  • Lakše izmene rasporeda jer se mogu videti sve mašine

Poboljšajte efikasnost

Ako radite sa nekoliko mašina, na različitim lokacijama, mnogo vam znači da aktuelne operativne informacije imate pri ruci, na mobilnim uređajima. Na jednoj mapi možete da imate kompletan pregled svojih polja i mašina, vidite trenutnu poziciju bilo koje mašine i vidite gde je bila ranije. Ako ograničite prostor u kom mašine smeju da se kreću, stižu vam upozorenja kada napuste tu oblast.

Daljinski pristup

U svakom trenutku, daljinski, možete da vidite podešenost mašina i podatke o upotrebi i učinku, pa čak i da poredite podatke različitih mašina. Ako uočite da nekoj mašini može da se poveća učinak, možete brzo da pokrenete sesiju daljinskog pristupa monitoru, da biste rukovaocu pomogli oko podešavnja mašine i ISOBUS priključne opreme. Kada su podaci predstavljeni u formi slika, lakši je rad sa njima. Uživaćete u jasnoći prikazanih polja u boji, što vam omogućava da pratite da li je posao završen na svim parcelama, ili je neka propuštena.