Field ManagementTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Svi podaci na jednom centralizovanom mestu, koje je lepo strukturirano i lako dostupno
  • Vaša početna tačka za pametne odluke zasnovane na činjenicama
  • Koristite brojne dodatne agronomske alate za dalju obradu i analizu podataka
  • Jednostavan i brz, bežični prenos podataka

Upravljajte svojim parcelama na pametan način

John Deere Operations Center premešta vašu farmu u vaš džep - integrisani alati, jednostavni za razumevanje, olakšavaju vam donošenje agronomskih odluka i pomažu vam da ostvarite maksimalan prinos i ujednačen kvalitet na svojim parcelama, uz značajno smanjenje ulaganja. Planirajte plodored i radne naloge sa lakoćom. Kako se poslovi završe, podaci dokumentacije se automatski otpremaju na vaš nalog u Operations Center. Odande, svim operativnim podacima, složenim po vremenu obavljanja, bilo kada, sa bilo kog mesta, preko bilo kog uređaja koji ima pristup internetu, možete pristupiti i videti mape parcela sa podacima i uporediti ih po prinosu, sadržaju suve materije, hemijskom sastavu i normama primene repromaterijala.

Važni agronomski podaci

Važne agronomske podatke možete da pretvorite u pametne odluke i lakše odredite korektivne mere. Drugi integrisani alati omogućavaju vam da podatke lako pretvorite u lokacijski varijabilne norme primene repromaterijala, kao i da sarađujete sa poljoprivrednim savetnicima kojima ste dozvolili da imaju pristup podacima sa određenih parcela. Na kraju, i dokumentacija o uslugama vašim klijentima je veoma olakšana, jer je izveštaje lako napraviti, odštampati i podeliti.

Analizator polja

Analizator polja

Sačuvajte, pregledajte i analizirajte podatke dokumentacije sakupljene na vašim monitorima, iz godine u godinu, da biste doneli prave agronomske odluke. Za samo nekoliko sekundi izvezite snimljene podatke sa parcela, da ih koristite vi, ili vaši klijenti.

Upravljanje poljem

Planer useva

Planirajte plodored za određenu sezonu. Odaberite koju biljnu kulturu želite da posejete na odgovarajuću parcelu, da biste dobili potpun pregled šta će biti posejano i u kojoj sezoni.