Pridružene softverske kompanijeTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Sarađujete sa partnerima po vašem izboru
  • Opremite vaš nalog u Operativnom centru omiljenim alatkama
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Povežite se sa prilikom

Treba da upravljate podacima iz različitih izvora? John Deere Operativni centar obezbeđuje interfejse za povezivanje sa softverskim rešenjima drugih proizvođača. Ovim je omogućeno da svoj lični nalog u Operativnom centru opremite alatkama koje vam trebaju za razmenu podataka između sistema.

Na primer:

  • Prikažite sliku snimljenu dronom u analizatoru polja i uporedite je sa mapama istog polja koje već imate sačuvane.
  • Primite mapu norme primene od vašeg agronomskog savetnika na vaš nalog i bežično je prosledite mašini u polju.
  • Sinhronizujte agronomske podatke sa vašim omiljenim informacionim sistemom za upravljanje farmom.

Precision logotipovi

Nezavisni interfejsi

Platforma Operativni Centar omogućava povezivanje sa eksternim alatima i uslugama koje su vam potrebne za poslovanje. Raste broj kompanija, kao što su Agricon, Pessl, Claas, Farmfacts i Airbus, koje već imaju ustanovljene interfejse za pristupanje njihovim uslugama preko Operativnog centra

Spisak se povećava, a u međuvremenu svako je dobrodošao da se poveže preko našeg otvorenog razvojnog okruženja na adresi: developer.deere.com.