Open PlatformTehnologija za preciznu poljoprivredu

 • John Deere Operations Center povezuje mašine različitih brendova
 • Mogu da se koriste različiti formati datoteka
 • Besplatan
 • Koristi standardne interfejse za deljenje podataka sa drugim softverskim aplikacijama
ALT TEKST ČUVARA MESTA

John Deere Operations Center

John Deere Operations Center je otvorena platforma podataka za poljoprivredna gazdinstva sa John Deere mašinama ili mešovite mašinske parkove. Snimljeni agronomski podaci sa različitih monitora i u različitim formatima mogu da se uvoze i analiziraju. Za operacije u kojima se ne koriste monitori, postoji mogućnost ručnog unosa podataka preko mobilne aplikacije. Pomoću Operations Center možete povezati svoj celokupni mašinski park i spojiti vaše agronomske podatke u jedan sistem.

Otvorena platforma za svakoga

John Deere Operations Center je otvoren klaud sistem za uvoz podataka iz različitih izvora:

 • John Deere monitori
 • Ručna dokumentacija sa mobilne aplikacije MyJobs
 • U ISOXML formatu sa ISO monitora
 • U Shape formatu • U formatu .cn1 sa Case monitora
 • U formatu .cn1 sa New Holland monitora
 • U formatu .cvs sa TopCon monitora
 • U formatu agdata sa AgLeader monitora

Svi uvezeni podaci mogu da se koriste za kreiranje izveštaja ili za analizu podataka za dalja poboljšanja i bolje razumevanje rezultata. Podatke takođe možete koristi za optimizaciju planova za sledeću sezonu.

Podatke možete dvosmerno deliti sa softverskim alatkama nezavisnih proizvođača i koristiti ih u njima. Podatke možete povlačiti iz John Deere Operations Center i prebaciti ih u sistem pomoću standardnih interfejsa, kao što su John Deere API ili industrijski standard ADAPT koji je napravila organizacija AgGateway.