MachineSyncTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Lako pražnjenje bunkera u hodu obezbeđuje maksimalnu produktivnost
  • Pražnjenje bunkera po prioritetu i manji stres za rukovaoce
  • Povećanje efikasnosti i produktivnosti pri obavljanju više operacija sa više mašina
  • Olakšava koordinaciju dve ili više mašina u jednom polju
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Kombajn upravlja traktorom

MachineSync podrazumeva sinhronizaciju vožnje kombajna i traktora sa prikolicom pri pražnjenju bunkera u polju, korišćenjem globalnog sistema za navigaciju. Postiže se veća bezbednost ljudi i mašina, naročito kada se iscrpljujući radni dan produži u noćne sate.

Pored toga, sistem pruža važne logističke informacije kao što je nivo zrna u bunkeru svakog kombajna. Rukovaoci traktora mogu da donesu pravu odluku kom kombajnu će prvo prići radi pražnjenja bunkera. 


Prioritet istovara

Prioritet istovara

Dok čeka na kraju parcele, rukovalac traktora sa prikolicom, na svom monitoru vidi tačne lokacije kombajna i napunjenost njihovih bunkera.