Active Fill ControlPrecizna Ag tehnologija

  • Maksimizirajte udobnost rukovaoca
  • Maksimizirajte efikasnost žetve
  • Omogućite čak i manje iskusnim operaterima da rade uz vrhunsku produktivnost
  • Obavljajte žetvu dan i noć sa minimalnim rasipanjem
Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Silaža bez stresa

Zamislite koliko bi lakše bilo kada bi lula vašeg kombajna za stočnu hranu bila automatski kontrolisana. Kao rukovaoc možete da se opustite dok obezbeđujete optimalno punjenje i izbegavate prolivanje berbe. Vi biste se kompletno koncentrisali na opšte operacije i podešenja mašine za sveukupne optimalne performanse.    

Istovar pozadi

Istovar pozadi

John Deere kontrola aktivnog punjenja pomoću stereo kamere automatski upravlja rotacijom i položajem klapne lule. Sistem može aktivno da prati transportna vozila i da cilja usev radi najboljeg položaja za ostvarenje željene strategije punjenja. On automatski puni prikolice do maksimalnog kapaciteta dok omogućava operateru da se fokusira na zadatke vezane za produktivnost, kao što je optimizacija mašine. Funkcija Active Fill Control takođe može da prilagodi automatski pozicioniranje lule u situacijama za istovar pozadi, npr. prilikom otvaranja novog polja.