AutoTrac Turn AutomationPrecizna Ag tehnologija

  • Smanjeni promašaji i preklapanja na parceli
  • Sniženi ulazni troškovi za đubrivo, hemikalije i gorivo
  • Smanjeno sabijanje tla na parceli
  • Veća udobnost, manje stresa po operatera
Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Impresivni i savršeni krajevi parcela

Naše inovativno i inteligentno rešenje za automatizaciju okretanja integriše John Deere AutoTrac automatizovano upravljanje i sisteme upravljanje krajem parcele kod modela traktora 6R – 9R.

Bez obzira na oblik polja AutoTrac automatizacija okretanja automatski kontroliše celokupno okretanje na kraju parcele i upravlja lako i precizno sa svim funkcijama traktora i priključne opreme. U to spada promene u brzine kretanja napred, PTO uključivanje i isključivanje i podizanje i spuštanje spona u tačno pravo vreme i poziciji u polju. Savršena okretanja na kraju parcele - s bilo kojim rukovaocem i u bilo kojim uslovima.