220SL PrecisionCutRučne kosačice za travu

  • Podesiva kružna ručica za maksimalnu udobnost i kontrolu
  • Gumeni izolatori za smanjenje vibracija
  • Lako pristupačno podešavanje donjeg noža na vitlo

220SL

Izuzetna za sve površine, kosačica 220SL od 22-inča. (56 cm) može da se poboljša, kao i svaki drugi model kada se koristi Greens Tender Conditioner ili rotaciona četka za smanjenje zrnatosti i kao pomoć u kontroli propusnog kanala za još impresivniji izgled nakon košenja.

Odlike proizvoda su zasnovane na informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Odlike proizvoda mogu da se menjaju bez najave.

Posetite lokalnog prodavca John Deere mašina radi dodatnih informacija.