JX90Kosačice na benzin

  • TurboStar sistem
  • Materijal kosionog uređaja: Aluminijum
  • Kapacitet sakupljanja: 75 litara
  • Kvačilo za kočenje noža
Odštampaj
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Model JX90 karakteriše pogon s promenljivom brzinom.

Izbor različitih podešenja brzine omogućavaju rukovaocu da odabere što je najudobnije. (2,7 - 4,8 km/h)

Kvačilo za kočenje noža

Čim popustite stisak upravljačke poluge, kvačilo za kočenje noža (BBC) zaustavlja nož ali motor nastavlja da radi. To vam omogućava da ispraznite sakupljač i da se odmah vratite nazad košenju, bez potrebe da svaki put ponovo startujete motor.

*Preporučena maloprodajna cena. Cene su sa PDV-om