MAZIVA

Superiorno podmazivanje koje traje

U nekim situacijama korišćenje ulja nije izvodljivo. Tada nastupaju superiorna svojstva podmazivanja naših masti koje pomažu u borbi protiv trenja i habanja metala. Naša maziva ne kapaju ili prskaju i dizajnirana su za teške uslove.

Grease-Gard Premium Plus

Razvij sveSkupi sve

Primene

Zaštita ležajeva, pogonskih vratila i svih drugih pokretnih delova, u kompletnom rasponu temperatura gde je potrebno mazivo. Kompatibilno s većinu ostalih tipova maziva. Idealno za dugoročno podmazivanje kugličnih ležajeva i zatvorenih primena. Pokriva celokupni temperaturni opseg. Grease-gard Premium Plus je prioritetno mazivo za sve centralne sisteme za podmazivanje. Mogu se primenjivati odstupajuće radne temperature.

Karakteristike i prednosti

 • Odlična zaštita od vibracija
 • Zaštita od korozije i vlažne uslove
 • Produženi intervali ponovnog podmazivanja
 • Dostupno u standardnom i Lube-Shuttle®* pakovanju

 

* Dostupno samo u određenim zemljama

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CDHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226

Grease-Gard Premium

Razvij sveSkupi sve

Primene

Zaštita ležajeva, pogonskih vratila i svih drugih pokretnih delova gde je potrebno mazivo, posebno za ležajeve točkova i zglobove. Idealno za dnevno podmazivanje ležajeva sa rukavcima. Pogodno za umerene temperature, ograničena mogućnost primene u ekstremnim temperaturnim uslovima. Grease-Gard Premium je pogodno za centralne sisteme za podmazivanje sa ograničenjima za tople radne uslove i okruženja s niskim temperaturama.

Karakteristike i prednosti

 • Otpornost na ekstremni pritisak
 • Odlična zaštita od korozije
 • Dostupno u standardnom i Lube-Shuttle®* pakovanju

 

* Dostupno samo u određenim zemljama

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CCHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226

SD Polyurea Grease

Razvij sveSkupi sve

Primene

Višenamensko, naročito gde je neophodno mazivo za ozbiljan posao i primene sa kotrljajućim kontaktom. Takođe se može koristiti u centralnim sistemima za podmazivanje, jer može da izdrži kombinaciju visokih pritisaka i ekstremnih temperatura.

Karakteristike i prednosti

 • Otpornost na ekstremni pritisak i oksidaciju
 • Odlična zaštita od korozije i vlažne uslove
 • Produženi intervali ponovnog podmazivanja

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226

Corn Head Grease

Razvij sveSkupi sve

Primene

John Deere hederi za kukuruz i ostali sporohodni menjači s manje od 1.000 obr/min.

Karakteristike i prednosti

 • Tiksotropično, retko kada radi (gusto kada ne radi)
 • Otpornost na ekstremni pritisak i vlagu
 • Odlična zaštita od korozije

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 0
 • ISO 6743-9: L-X-DEHB 0
 • John Deere verifikacija: RES 156226

Heavy-Duty Moly Grease

Razvij sveSkupi sve

Primene

Bilo koja situacija gde nastaje udarno opterećenje i spori, klizajući kontakt. Podmazivanje lanca, kabla i transportera gde je uobičajena korozija površina u obliku rupica, žlebovi i kvar zbog habanja.

Karakteristike i prednosti

 • Otpornost na ekstremni pritisak
 • Produženi intervali ponovnog podmazivanja

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226
Maziva

Maziva

Nazad na