MAZIVA

Maziva

Superiorno podmazivanje koje traje

U nekim situacijama korišćenje ulja nije moguće. Tada nastupaju superiorna svojstva podmazivanja naših masti koja pomažu u borbi protiv trenja i habanja metala. Naša maziva ne cure i ne prskaju i dizajnirana su za izuzetno velika opterećenja.

Grease-Gard Premium Plus

Prikaži sveSkupi sve

Primene

Zaštita ležajeva, pogonskih vratila i svih drugih pokretnih delova, u kompletnom rasponu temperatura gde je potrebno mazivo. Kompatibilno s većinu ostalih tipova maziva. Idealno za dugoročno podmazivanje kugličnih ležajeva i zatvorenih primena. Pokriva celokupni temperaturni opseg. Grease-gard Premium Plus je prioritetno mazivo za sve centralne sisteme za podmazivanje. Mogu se primenjivati odstupajuće radne temperature.

Karakteristike i prednosti

 • Odlična zaštita od vibracija
 • Zaštita od korozije i vlažne uslove
 • Produženi intervali ponovnog podmazivanja
 • Dostupno u standardnom i Lube-Shuttle®* pakovanju

 

 * Dostupno samo u određenim zemljama

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CDHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226

Grease-Gard Premium

Prikaži sveSkupi sve

Primene

Zaštita ležajeva, pogonskih vratila i svih drugih pokretnih delova gde je potrebno mazivo, posebno za ležajeve točkova i zglobove. Idealno za dnevno podmazivanje ležajeva sa rukavcima. Pogodno za umerene temperature, ograničena mogućnost primene u ekstremnim temperaturnim uslovima. Grease-Gard Premium je pogodno za centralne sisteme za podmazivanje sa ograničenjima za tople radne uslove i okruženja s niskim temperaturama.

Karakteristike i prednosti

 • Otpornost na ekstremni pritisak
 • Odlična zaštita od korozije
 • Dostupno u standardnom i Lube-Shuttle®* pakovanju

 

 * Dostupno samo u određenim zemljama

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CCHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226

SD Polyurea Grease

Prikaži sveSkupi sve

Primene

Višenamensko, naročito gde je neophodno mazivo za ozbiljan posao i primene sa kotrljajućim kontaktom. Takođe se može koristiti u centralnim sistemima za podmazivanje, jer može da izdrži kombinaciju visokih pritisaka i ekstremnih temperatura.

Karakteristike i prednosti

 • Otpornost na ekstremni pritisak i oksidaciju
 • Odlična zaštita od korozije i vlažne uslove
 • Produženi intervali ponovnog podmazivanja

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226

Corn Head Grease

Prikaži sveSkupi sve

Primene

John Deere hederi za kukuruz i ostale sporohodne menjače s brojem obrtaja nižim od 1000 u minuti.

Karakteristike i prednosti

 • Tiksotropično, retko kada radi (gusto kada ne)
 • Otpornost na ekstremni pritisak i vlagu
 • Odlična zaštita od korozije

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 0
 • ISO 6743-9: L-X-DEHB 0
 • John Deere verifikacija: RES 156226

Heavy-Duty Moly Grease

Prikaži sveSkupi sve

Primene

Bilo koja situacija gde nastaje udarno opterećenje i spori, klizajući kontakt. Podmazivanje lanca, kabla i transportera gde je uobičajena korozija površina u obliku rupica, žljebovi i kvar zbog habanja.

Karakteristike i prednosti

 • Otpornost na ekstremni pritisak
 • Produženi intervali ponovnog podmazivanja

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-CEHB 2
 • John Deere verifikacija: RES 156226

Extreme-Duty Synthetic Grease

Prikaži sveSkupi sve

Primene

Područja za preradu hrane i područja koja zahtevaju maziva klasificirano za hranu koja dozvoljavaju slučajan kontakt s hranom. Dijelektrično mazivo idealno za zaptivanje, zaštitu i izolaciju električnih komponenata i konektora. Odlično za upotrebu u pogonima s promenljivom brzinom ventilatora.

Karakteristike i prednosti

 • Zaštita od habanja, korozije i oksidacije u suvim, prašnjavim, vlažnim ili mokrim uslovima
 • Odbija prljavštinu, prašinu i garež
 • Ne kape, curi ili isparava
 • Sposobnosti izdržavanja visokih opterećenja

Specifikacije

 • ASTM D217: NLGI klasa 2
 • ISO 6743-9: L-X-DGHB 2
 • NSF: H1
Mast

Masti

Nazad na