StarFire prijemnik i signaliTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • SF1, GLONASS i modul za kompenzaciju terena (TCM) kao standardna oprema
  • Praćenje 3 StarFire satelita
  • Ponovljivost linija navođenja 9 meseci sa SF3 signalom
  • RTK Extend – 14 dana
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Usmerite vaše poslovanje na pravi put

Pregled John Deere rešenja za preciznu poljoprivredu počinje prijemnikom StarFire 6000 ili integrisanom verzijom, koja je opciono dostupna na novim modelima traktora 7R i 8R za 2020. godinu. Dinamičan dizajn prijemnika, nosač sa zaštitom od krađe, poboljšana upotrebljivost i prijem, omogućuju veću preciznost, bolju stabilnost signala i brži početak rada.

StarFire 6000 prijemnik paralelno prati do 3 satelita sa korektivnim signalima i tako obezbeđuje najbolji korekcioni signal i 3 puta bolju pokrivenost od prijemnika prethodne generacije. Prijemnik uvek aktivno traži najbolji signal, a ako se uslovi promene, on se 80% brže prebacuje ka geostacionarnom satelitu sa najjačim signalom.

ALT TEKST ČUVARA MESTA

Ponovljivost u toku sezone

Bez pomeranja linija navođenja u toku jedne sezone rada! SF3 signal omogućuje ponovno korišćenje linija navođenja u roku od 9 meseci. Možete da koristite iste linije navođenja za prolaze kroz parcelu u toku vegetacione sezone, što obezbeđuje preciznu setvu i đubrenje, bez pomeranja linija navođenja ili granica parcele.

SF3 signal

SF3 signal

SF3 signal omogućuje zapanjujuću preciznost prolaza od +/- 3 cm i mogućnost ponovnog korišćenja linija navođenja u roku od 9 meseci. Još bolje, vreme postizanja pune tačnosti je do 4 puta brže u odnosu na SF2 signal, što omogućuje da umesto da čekate na uvratini postizanje pune tačnosti, više vremena radite u polju.

Bezbednosni PIN kod

Bezbednosni PIN kod

Počev od 2019. godine, u ponudi imamo PIN kod sa dva nivoa pristupa. Postoji mogućnost vremenski ograničenog korišćenja opreme kada nije unet PIN kod. „Onlajn“ platforma za podršku omogućuje sigurno i lako podešavanje PIN koda.