StarFire 6000 prijemnik i signaliTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • SF1, GLONASS i modul za kompenzaciju terena (TCM) kao standardna oprema
  • Trostruka StarFire preciznost
  • Ponovljivost linija navođenja 9 meseci sa SF3 signalom
  • RTK Extend signal – 14 dana
ALT TEKST ČUVARA MESTA

Postavite vase poslovanje u pravom smeru

Pristupanje John Deere rešenjima za preciznu poljoprivredu započinje sa StarFire 6000 ili integrisanom verzijom, koja je opciono dostupna na novim modelima traktora 7R i 8R za 2020. godinu. Novi dinamičnij dizajn prijemnika, zaštita od krađe, bolje servisiranje i što je najvažnije bolji prijem signala. Sve ovo omogućuje brži rad u polju, veću preciznost i bolju stabilnost signala.


StarFire 6000 prijemnik paralelno prati do 3 satelita sa korektivnim signalima i tako obezbeđuje najbolji korekcioni signal i 3 puta bolju pokrivenost od prijemnika prethodne generacije. Prijemnik uvek aktivno traži najbolji signal, a ako se uslovi promene, on se 80% brže prebacuje ka geostacionarnom satelitu sa najjačim signalom.

ALT TEKST ČUVARA MESTA

Ponovljivost u toku sezone

Bez pomeranja linija navođenja u toku jedne sezone rada! SF3 signal omogućuje ponovno korišćenje linija navođenja u roku od 9 meseci. Možete da koristite iste linije navođenja za prolaze kroz parcelu u toku vegetacione sezone, što obezbeđuje preciznu setvu i đubrenje, bez pomeranja linija navođenja ili granica parcele.

SF3 signal

SF3 signal

SF3 signal omogućuje zapanjujuću preciznost prolaza od +/- 3 cm i mogućnost ponovnog korišćenja linija navođenja u roku od 9 meseci. Još bolje, vreme postizanja pune tačnosti je do 4 puta brže u odnosu na SF2 signal, što znači da umesto da čekate na uvratini za postizanje pune tačnosti, više vremena ćete raditi u polju.

Bezbednosni PIN kod

Bezbednosni PIN kod

Počev od 2019. godine, u ponudi imamo PIN kod sa dva nivoa pristupa. Postoji mogućnost vremenski ograničenog korišćenja opreme kada nije unet PIN kod. „Onlajn“ platforma za podršku omogućuje sigurno i lako podešavanje PIN koda.