StarFire 7000 prijemnik i signaliTehnologija za preciznu poljoprivredu

  • Napredan modul za kompenzaciju terena (TCM)
  • Različiti izvori signala(GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
  • SF1: +/– 15cm preciznost
  • SF-RTK: +/- 2,5 cm preciznost i 5-godišnja ponovljivost
  • RTK: RTK bazna stanica ili mobilni RTK, uklj. RTK Extend - 14 dana

Podignite svoje poslovanje na viši nivo

John Deere rešenja za preciznu poljoprivredu počinju sa novim StarFire™ 7000 prijemnikom, integrisanim ili univerzalnim. StarFire™ 7000 prijemnik nudi veću preciznost, bržu konekciju i petogodišnju ponovljivosti iz sezone u sezonu. To znači manje hardvera, brži oporavak prilikom ponovne konekcije i poverenje da se vaše linije i granice neće pomerati iz godine u godinu. Kako su preciznost i ponovljivost signala ključni za tretmane uz samu zaštitnu zonu biljke, StarFire™ 7000 nudi naprednu TCM kalibraciju. Sa povećanim brojem komponenti koje se mogu remontovati, novi StarFire™ prijemnik obezbeđuje održivu i ekonomičnu mogućnost servisiranja.

SF7000 R2G034051

Poboljšan SF1 signal

Sa SF7000™ smo ponovo poboljšali naš signal osnovnog nivoa SF1. Kompatibilan sa signalima sa četiri izvora komunikacije (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo), StarFire™ 7000 prijemnik vidi više satelita na nebu. Zbog toga je manje pogođen područjima bez signala. Na dobitku ste sa dobro poznatom preciznošću prolaza od +/-15 cm.

SF7000 R2G034330

Najbolji nivo ikada: SF-RTK Signal

Novi korektivni signal SF-RTK daje poboljšanu +/-2,5 cm tačnost prolaza sa do 3 puta bržom komunikacijom nego prethodne generacije prijemnika koji koriste SF3 signal. Kada stignete na parcelu možete brže da počnete sa radom u polju. SF-RTK obezbeđuje 100% poboljšanu pokrivenost signalom, što značajno smanjuje period rada sa produženim signalom.

Iako je korekcioni signal SF-RTK obezbeđen preko satelita, on pruža zagarantovanu petogodišnju ponovljivost iz sezone u sezonu, tako da možete koristiti iste linije za navođenje za više prolaza, ne samo tokom sezone već i tokom perioda od pet godina, što omogućava precizno postavljanje semena i hranljivih materija bez pomeranja linija i preslikavanja granica.

SF7000 R2G030268

RTK bazna stanica i mobilni RTK

Pored SF-RTK, StarFire™ 7000 prijemnik je i dalje kompatibilan sa dobro poznatom baznom stanicom RTK i LTE RTK modemom koje nudi John Deere.

SF7000 R2G024563

Poboljšana zaštita od krađe

Sa sigurnosnim PIN-om i Lock-Kit-om nudimo dve funkcije zaštite od krađe za StarFire™ 7000 prijemnike.

Sa PIN zaštitom poljoprivrednici i drugi klijenti imaju izbor da omoguće funkciju sigurnosnog PIN koda i da postave jedinstveni četvorocifreni PIN kod za pristup i otključavanje uređaja, slično kao kod mobilnog uređaja. Ovaj kod omogućava samo korisnicima sa ispravnim PIN kodom da pristupe uređaju kada se uključi.

StarFire™ 7000 univerzalni prijemnik može biti dodatno zaštićen mehaničkim kompletom za zaključavanje koji zabranjuje nedozvoljeno skidanje prijemnika sa mašine.