OPŠTE INFORMACIJE O ZUPCIMA

Golf i sport, ručni i montirani prozračivači, polje, golf igralište

 

 

Napravljeno za vaše potrebe

Ako vaš posao to zahteva, John Deere opseg zubaca nudi rešenje. Svaka od naših jedinstvenih opcija za zupce je dizajnirana za određenu situaciju imajući u vidu sve vaše potrebe. Zaboravite na začepljenja i lomove. Izaberite zubac koji vam odgovara.

Golf i sport, ručni i montirani prozračivači, studio, zupci

Zašto ima toliko različitih zubaca?

 • Nudimo mnogo različitih zubaca da bismo svojim kupcima pružili što je više moguće opcija prozračivanja
 • svako tlo je jedinstveno i naš širok asortiman vam omogućava da odaberete zupce koji su najpogodniji za vaše potrebe i vaš travnjak.

Kako da sprečim da se zupci 
trajno polome?

 • Od presudnog je značaja da odaberete zupce u skladu sa strukturom područja – zupci za grinove i polazišta nisu obično konstruisani da izdrže uticaj skrivenih predmeta, kao što su kamenje ili korenje drveća
 • Habanje oko bočnog otvora za izbacivanja će na kraju oslabiti zupce, tako da treba da se zamene pre nego što stignu do ove faze

Šta može da izazove začepljenje?

 • Veća je verovatnoća da se šuplji zupci začepe nego zupci sa bočnim izbacivanjem
 • Zupci sa dužim i većim unutrašnjim prečnikom
 • Kamenčići u pesku mogu da dovedu do začepljenja šupljih zubaca i zubaca sa bočnim izbacivanjem

Kako sprečiti začepljenja?

 • Zupci sa bočnim izbacivanjem omogućavaju zemljištu da se dodatno osuši, što može da bude posebno od koristi u težim uslovima zemljišta
 • ako koristite duže zupce koji mogu da dostignu veću dubinu od prethodnog prozračivanja i izvuku teži donji sloj zemlje, veći zupci sa bočnim izbacivanjem mogu da svedu začepljivanje na minimum
 • za zemljište sa preprekama preporučuje se korišćenje zubaca sa većim unutrašnjim prečnikom
Golf i sport, ručni i montirani prozračivači, polje, zupci

Kako sprečiti da se jezgro zaglavi u travnjaku

 • Čvrsto tlo sa većim sadržajem vlage može da izazove blokiranje vode u jezgru i da otežava uklanjanje
 • Ako je moguće, sačekajte dok se nivo vlage ne smanji ili odložite navodnjavanje

 

Povezane teme