PRECISION TINE SERIJE ZA PROZRAČIVANJE TLA

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio

Preventivna nega

Pravi rupu i uklanja jezgro, boreći se sa sabijanjem tla i ograničavajući nagomilavanje viška krovinjare. Naši neravni cevasti zupci smanjuju troškove i popularan su izbor.

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio, dugotrajno - cevasto, izbacivanje nagore

Dugotrajno - cevasto, izbacivanje nagore

Popularni izbor za jezgrovanje travnjaka, uokviravanje polazišta i prilaza.

 

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio, dugotrajno - cevasto, bočno izbacivanje

Dugotrajno - cevasto, bočno izbacivanje

Zupci za bočno izbacivanje nisu tako jaki kao oni za izbacivanje nagore, ali mogu biti korisni ako se zupci za izbacivanje nagore blokiraju zbog lepljivog zemljišta.

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio, konvencionalni - cevasto, izbacivanje nagore

Konvencionalni - cevasto, izbacivanje nagore

Niži troškovi za pojedinačne zupce, ali neće dati konzistentan kvalitet rupa na 19 grinova. Korisno ako očekujete da polomite zupce na kamenju i sličnom.

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio, dugotrajno - cevasto, bočno izbacivanje

Dugotrajno - cevasto, bočno izbacivanje

Niži troškovi za pojedinačne zupce, ali neće dati konzistentan kvalitet rupa na 19 grinova. Korisno ako očekujete da polomite zupce na kamenju i sličnom.

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio, mini, super mini

Mini | Super mini

Omogućite brži period oporavka za travnjak.

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio, fervej - cevasto, izbacivanje nagore

Fervej - cevasto, izbacivanje nagore

Problemi sa sabijanjem na ferveju? Ovi zupci vam omogućavaju da u potpunosti iskoristite John Deere Aercore.

Golf i sport, dodaci, ručni i montirani prozračivači, zupci za prozračivanje tla, studio, fervej – bočno izbacivanje

Fervej – bočno izbacivanje

Koristite zupce za bočno izbacivanje u slučaju da se verzije sa izbacivanjem nagore suviše lako blokiraju.

 

 

Povezane teme

 

* Za kompatibilnost i detaljne specifikacije obratite se lokalnom prodavcu John Deere opreme.