1 results

Specifična poljoprivreda prema mestu

Specifična poljoprivreda prema mestu

Section Control

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Smanjeni troškovi inputa
 • Manje oštećenje useva i smanjen uticaj na životnu sredinu
 • Automatski uključuje/isključuje sekcije da bi se izbeglo preklapanje prolaza u polju i kod okretanja na uvratinama
 • Obezbeđuje ravnomeran raspored i ujednačen porast biljaka, naročito na uvratinama

Greenstar Rate Controller

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Manje oštećenje useva
 • Bez duple setve
 • Smanjeni troškovi ulaganja
 • Nadogradnja starijih priključnih mašina na funkciju kontrole sekcija

HarvestLab 3000

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • HarvestLab 3000 senzor koristi blisku infracrvenu (NIR) spektroskopiju, za analizu hemijskog sastava požnjevenih useva, silaže ili osoke (jedan senzor, tri primene)
 • Automatsko prilagođavanje dužine seckanja na osnovu sadržaja suve materije (siliranje)
 • Analiza sastojaka pri punjenju i pražnjenju cisterne za osoku
 • Može da se koristi i kao laboratorijska jedinica za racionalno određivanje sastojaka obroka koji utiču na zdravlje stoke.

iGrade

Tehnologija za preciznu poljoprivredu
 • Pouzdan u lošim vremenskim prilikama i pri slaboj vidljivosti (prašina, magla)
 • Kompatibilan sa softverom TerraCutta Precision Terrain Solutions za proračun nagiba
 • Veći opseg signala u odnosu na laser
 • Omogućen rad više mašina na različitim mestima u isto vreme
 • Vertikalna korekcija od prolaza do prolaza +/- 4,2 cm

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.