Žetva

Analiza i priprema

Ako koristite različitu širinu hedera na kombajnu ili SPFH žetelici za druge priključne uređaje, uverite se da su linije za navođenje pravilno podešene za vašu žetelicu.
Zahvaljujući HarvestLab merenju sastojaka pri žetvi silaže, možete da analizirate požnjevenu silažu radi planiranja zimske stočne hrane.

Harvester Analysis and prepare

Primena u polju

Senzori prinosa i vlage, kao i HarvestLab merenje sastojaka, zahtevaju kalibraciju na početku žetve. Takođe žete morati da proverite da li se podaci o polju automatski čuvaju u John Deere Operations Center™. Ako koristite izvođača radova za žetvu, možete da mu date privremeni pristup vašem John Deere Operations Center™ nalogu ili da ga zamolite da prenese podatke na kraju žetve.

Precizna poljoprivreda nam pomaže jer imamo različite tipove zemljišta.

Uk-farm-manager
Simon Beddows
Manager, Coppid Farming

Priče korisnika

HarvestLab™: Silaža najboljeg kvaliteta

HarvestLab™: Silaža najboljeg kvaliteta

Prava hrana usrećuje i životinje i farmere. Izvođač Andreas Feil zna to veoma dobro. Zahvaljujući HarvestLab™ 3000, on može da analizira žetvu kukuruza do poslednjeg vlakna dok je još u polju.

Preciznost kao misija

Preciznost kao misija

Klijenti poljoprivrednog izvođača Flaskamp više od 10 godina koriste prednosti koje pruža precizna poljoprivreda. Kompanija pruža podršku kod jednostavnih početnih poslova kao i složenih zadataka precizne poljoprivrede.