Zaštita i negovanje

Analiza i priprema

Korišćenjem podataka o mapama prinosa iz John Deere Operations Center™ u kombinaciji sa drugim podacima ako su dostupni (uzorkovanje hranljivih materija u tlu, satelitske mape za biomasu itd), mogu jednostavno da se naprave mape pri promenljivoj brzini. One mogu da se koriste na prskalici, rasipaču mineralnog đubriva ili cisterni za tečni stajnjak ako imate HarvestLab. To možete da uradite sami, sa svojim agronomom ili stručnjakom za preciznu poljoprivredu kod vašeg lokalnog prodavca. Za primenu mehaničkog plevljenja u redovima useva morate da obezbedite tačne linije za navođenje za priključni uređaj. Ovo se najbolje postiže korišćenjem rešenja AutoPath™, jer ono pruža precizne podatke o lokaciji tačnih linija sadnje useva u redovima, uz izbegavanje bilo kakve potencijalne štete.


john-deere-sprayer-specialist-with-customer

Primena u polju

Pomoću mapa za promenljivu brzinu možete da završite podešavanje plana rada za pojedinačna polja sa linijama za navođenje za prskalicu, rasipač ili HarvestLab opremljen cisternom za tečni stajnjak. Detalji posla mogu da se pošalju direktno u prskalicu ili cisternu. Ako koristite vučenu prskalicu ili rasipač, detalji se šalju u traktor. Zahvaljujući ISOBUS kompatibilnosti, podešavanja za vučenu prskalicu ili rasipač će se pojaviti na displeju traktora čim ih priključite. Kada traktor uđe u polje, posao će se automatski pojaviti na displeju. Sve što vozač treba da uradi jeste da potvrdi posao i odmah počne.

Kod mehaničkog plevljenja, najbolje je da se ovo obavi sa priključnim uređajem opremljenim automatskim navođenjem jer će on pratiti tačne redove sadnje koje je evidentirala sejalica ili sadilica.

Tehnologija mi pomaže da smanjim efekat prskanja.

danish-farm-manager
Mathias Truel
Mørup Agro, Business Manager


Rešenja za pametnu poljoprivredu

Pregledajte različita rešenja i klikom izaberite tehnologiju da biste saznali kako vam ona može pomoći.

Priče korisnika

Kontrola preciznog suzbijanja korova

Kontrola preciznog suzbijanja korova

Danijel Sus na jugozapadu Francuske koristi John Deere Operations Center™ i njegovu povezanost sa više od 200 softverskih proizvoda trećih strana za prilagođeno suzbijanje korova na određenim mestima.

Ciljna primena tečnog stajnjaka pojačava prinose pšenice

Ciljna primena tečnog stajnjaka pojačava prinose pšenice

Ciljna primena azotnog đubriva na pšenici korišćenjem bliske infracrvene tehnologije (NIRS) može povećati prinose do 5%. Holger Hufelman objašnjava podešavanje i mogućnosti koje pruža tehnologija NIRS.