Sađenje i sejanje

Analiza i priprema

Korišćenjem podataka o mapama prinosa iz John Deere Operations Center™ u kombinaciji sa drugim podacima ako su dostupni (uzorkovanje hranljivih materija u tlu, satelitske mape za biomasu itd), mogu jednostavno da se naprave mape sejanja pri promenljivoj brzini. To možete da uradite sami, sa agronomom ili stručnjakom za preciznu poljoprivredu kod vašeg lokalnog prodavca.

john-deere-precision-ag-specialist-with-customer

Primena u polju

Sa završenim mapama semena možete da postavite plan rada za pojedinačna polja sa linijama za navođenje za sadilicu ili sejalicu i pošaljete ga u traktor. Zahvaljujući ISOBUS kompatibilnosti, podešavanja za sejalicu će se pojaviti na displeju traktora čim je priključite. Kada traktor uđe u polje, posao će se automatski pojaviti na displeju. Sve što vozač treba da uradi jeste da potvrdi posao i može odmah da počne.

Kvalitet je sve. Najvažnije je da radite na pravi način.

cattle-farmer
James Dyer
Farm Owner

Priče korisnika

Sada je vreme za sejanje pri promenljivoj brzini!

Sada je vreme za sejanje pri promenljivoj brzini!

Sejanje pri promenljivoj brzini ne odnosi se samo na povećanje prinosa i smanjenje troškova. Takođe se odnosi na adekvatno reagovanje na smanjene padavine prouzrokovane klimatskim promenama. Nekoliko francuskih poljoprivrednika i izvođača objašnjava kako su prihvatili taj izazov.

Svako seme je dragoceno

Svako seme je dragoceno

Zajedno sa Saaten-Union, John Deere traži nove načine za optimizaciju bušenja. Da bi to učinili, tehnička stručnost i agronomsko znanje moraju da idu ruku pod ruku.