HD35XHeder

  • Radni zahvat 10,70 m
  • Širina trakastog transportera 1200 mm
  • Brzina trakastog transportera 72 - 228 m/min
  • Dvostruki pogon noža sa 2080 reza/min
  • Dužina hederskog stola 1200 mm

Ravnomerna visina strnjike

Košenje useva na konstantnoj visini pogoduje ravnomernom radu kombajna, što se ogleda i u boljoj separaciji i čišćenju. To zauzvrat osigurava da će iza kombajna ostati samo ravnomerno usitnjeni i raspoređeni delovi slame. To takođe olakšava oruđima, za obradu zemljišta, da bolje pripreme setveni sloj, a samim tim doprinosi boljem ulaganju semena i na kraju, većoj klijavosti