"Hinged Draper" (HD) hederi. Izuzetno efikasno uvlačenje useva

Slika Hero serije HD
Praćenje terena bez premca

Praćenje terena bez premca

Dva segmenta na HD hederu se ponašaju poput dva nezavisna kosiona uređaja. Prilagođavanjem do 10° pružaju izvanredne performanse kod polegnutih useva i ostavljaju ujednačenu strnjiku na neravnom terenu. Mogućnost vertikalnog kretanja kosionog uređaja zajedno sa ramom je 2620mm na HD40X.

Trake drapera za uštedu zrna

Trakasti transporter za uštedu zrna

Trake imaju patentiranu isprofilisanu površinu. Time se hvataju sitna zrna i sprečava njihov rastur kao što je to slučaj kod uljane repice. Takav dizajn takođe eliminiše potrebu za dodatnim sistemima za čuvanje zrna kao što su vazdušni duvači.

Odlično uvlačenje prstima

Odlično uvlačenje prstima

Pužni transporter sa prstima osigurava neprekidno dopremanje visokih, bujnih useva do centralnog bubnja. Bubanj ima dve brzine i dva položaja visine za različite vrste useva.

Aktivno praćenje terena

Aktivno praćenje terena

Osloni točkovi su opremljeni namenskim gumama koje pružaju dodatni benefit pri oslanjanju. Podesivi su iz kabine, i mogu se kompletno uvući kako bi se heder što niže približio tlu, za potrebe žetve poleglog i niskorastućeg useva ili da se podigne za potrebe useva kao što je uljana repica.

"Hinged Draper" (HD) hederi. Izuzetno efikasno uvlačenje useva

"Hinged Draper" (HD) hederi. Izuzetno efikasno uvlačenje useva

Naš asortiman, John Deere „Hinged Draper” (HD) hedera, razvijan je tako da odgovaraju ogromnoj propusnosti kombajna serije X i S. Hederi prate teren kao nijedan drugi.

MODELŠirina sečenja, mBrzina trakastog transportera, m/minŠirina remena drapera, mmGornji zavojni transporter useva s prstima, 432mm Ø

10,70

72-228

1200

Opciono

12,20

72-228

1200

Opciono

13,70

72-228

1200

Opciono